Zijn uw werknemers bekend met de verschillende mogelijkheden om langer door te werken?

Het derde thema van het Delta Lloyd onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ is ‘aanpak werkgevers bij langer doorwerken’. Met dit thema meten wij ieder jaar of werknemers weten of hun werkgever hen ondersteunen om langer door te werken. En welke rol werknemers daarin verwachten van u als werkgever. Hierin zit een mismatch: de maatregelen die werkgevers aanbieden komen niet overeen met de behoefte van werknemers.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Het onderzoek laat zien dat werknemers behoefte hebben aan ondersteuning om langer door te kunnen werken. Ook blijkt dat maar een klein deel van de werknemers weet of hun werkgever langer doorwerken stimuleert.

De belangrijkste conclusies binnen het thema ‘aanpak werkgevers bij langer doorwerken’ [PDF] zijn:

  • 43% van de werknemers wil graag dat de werkgever langer doorwerken stimuleert met een seniorenbeleid.
  • Slechts 14% van de werknemers geeft aan dat er een seniorenbeleid is.
  • 23% van de werknemers geeft aan dat er een vitaliteitsbeleid is.
  • Bijna 40% van de werknemers heeft geen idee of hun werkgever zich voorbereidt op langer doorwerken.
Inforgraphic mismatch

Mismatch: werkgevers kunnen beter aansluiten op behoefte werknemers

  • Seniorenbeleid is beleid dat de focus legt op oudere werknemers.
  • Vitaliteitsbeleid is beleid dat zich richt op de gezondheid van de werknemers.

Zowel voor het vitaliteits- en seniorenbeleid is de mismatch tussen aanbod en behoefte groot; namelijk 18% en 29%. Met de mismatch bedoelen wij dat werknemers aangeven behoefte hebben aan ondersteuning, maar dat een kleine groep medewerkers aangeeft dat zij dit ook van hun werkgever krijgen. Het kan zijn dat werkgevers wel ondersteuning bieden bij langer doorwerken, maar dat werknemers daarvan niet op de hoogte zijn. Weten uw medewerkers wat de mogelijkheden zijn om langer door te werken?

Inzicht in resultaten per branche en bedrijfsgrootte

In het verdiepingsrapport ziet u aan welke ondersteuning werknemers behoefte hebben om langer door te werken. Zo bieden wij informatie en inzichten die u direct kunt gebruiken binnen uw bedrijf én om het gesprek aan te gaan met uw werknemers.

Download het verdiepingsrapport [PDF]