Zorgeloos herstel

Met Zorgeloos Herstel repareren wij uw schades en nemen alle bijbehorende werkzaamheden uit handen. U hebt één aanspreekpunt die alle stappen van de schadeafhandeling regelt, ook als er meerdere reparateurs nodig zijn. Daarnaast verzorgen wij de financiële afwikkeling van een schade, waardoor u niet langer de kosten van het schadeherstel voor hoeft te schieten. Er wordt uitsluitend samengewerkt met professionele schadeherstellers.

  • Schadeherstel door professionele schadeherstellers
  • Eén aanspreekpunt voor de schadeafhandeling
  • Geen facturen voorschieten of bonnen declareren

Wanneer Zorgeloos Herstel?

U kunt gebruik maken van Zorgeloos Herstel als u een brandverzekering hebt met één van de volgende dekkingen: gebouwenverzekering, huurdersbelang, glasverzekering of een inventaris- en goederenverzekering. 

Hebt u een volgende schades?
  • Brandschade
  • Inbraakschade
  • Stormschade
  • Waterschade
Dan kunt u gebruik maken van Zorgeloos Herstel. Hiervoor neemt u contact op met uw verzekeringsadviseur of Delta Lloyd.

Hoe werkt het?

Hebt u een schade die in aanmerking komt voor Zorgeloos Herstel? Dan ontvangt u een vast contactpersoon die binnen 2 uur contact met u opneemt. Samen met u inventariseert hij de schade. Hij stelt ook vast welke professionele schadeherstellers bij u de schade komen herstellen. Vaak is binnen 24 uur een hersteller bij u aanwezig. Is het spoed? Dan is dit binnen 2 uur.

Na het afronden van de herstelwerkzaamheden nemen wij contact met u op of u tevreden bent met het herstel. Daarna ontvangt u een factuur voor het eventuele eigen risico en de btw.

Indien u geen gebruik wilt maken van Zorgeloos Herstel, dan kunt u altijd zelf een schadehersteller inschakelen. U ontvangt dan een financiële vergoeding van Delta Lloyd.