Transportschade melden

Wij begrijpen dat schade erg vervelend is en zullen u daarom zo goed mogelijk hierbij helpen. Op deze pagina vindt u de dekkingen van de transportverzekeringen en de informatie welke nodig is bij het melden van de schade. Wij hebben ook uitgebreid het schadeproces beschreven, zodat u weet waar u aan toe bent. Voor alle documentatie benodigd bij het melden van een schade kijkt u op de documentatie pagina.

Aansprakelijkheidsschade logistieke risico’s

Speciaal voor bedrijven die goederen vervoeren, opslaan of overslaan in opdracht van anderen is er de Logistieke Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering verzekert de aansprakelijkheid bij schade die ontstaat bij transport, opslaan of overslaan.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk transport of welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er beschadigd?
 • Wij ontvangen graag een door verzekerde ingevuld schadeaangifteformulier met een verklaring van de chauffeur dan wel een verklaring van het betrokken personeel.
 • Is er een schatting van de omvang van de schade bekend?
 • Bent u schriftelijk aansprakelijk gesteld door uw opdrachtgever, dan verzoeken wij u om de correspondentie in te sturen.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Het is voor een snelle beoordeling en afhandeling van de schade van belang om alle relevante documentatie in te sturen zoals de vrachtbrief, de handelsfacturen van de goederen, en de door de opdrachtgever opgemaakte schadefactuur.

Goederentransport

Met de Goederentransportverzekering verzekert u de lading tegen schade. Zo verkleint u financiële risico’s bij verlies of beschadiging van uw goederen.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Stuur de aankoopnota’s van de gestolen of beschadigde verzekerde zaken mee, of indien bij verkochte zaken de verkoopnota’s.
 • Wij ontvangen graag een door verzekerde ingevuld schadeaangifteformulier.
 • Bij diefstal of inbraak moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze digitaal, mee.
 • Als de verzekerde zaken kunnen worden gerepareerd, dan ontvangen wij graag de inschatting van de reparatiekosten?
 • Indien de zaken zijn vervoert, opgeslagen of overgeslagen door een vervoerder op opslaghouder dan verzoeken wij u om deze schriftelijk aansprakelijk te stellen, en deze aansprakelijkstelling naar ons in te sturen.

Binnenvaart

De Binnenvaart Cascoverzekering verzekert schade aan uw schip (cascoschade). Ook vergoedt deze verzekering de schade die u bij een aanvaring veroorzaakt. De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

Bij aanvaring:

 • schippersverklaring en een situatietekening,
 • aansprakelijkstelling en gegevens van de tegenpartij,
 • reparatiebegroting,
 • foto’s van de schade.

Bij cascoschade:

 • schippersverklaring,
 • reparatie- en schadebegroting,
 • foto’s van de schade.

In geval van inbraak, diefstal of vandalisme moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaalmee met de schadeaangifte.

Werkmaterieel

U kunt bij Delta Lloyd naast de wettelijke aansprakelijkheid (WA) kiezen uit de volgende dekkingen: Beperkt casco, Casco, Casco inclusief eigen gebrek of Schade aan bestuurder.

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
  Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan zaken van anderen is gedekt. U kunt daarnaast een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse zaken. Ook bestaat de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden met dekking voor schade die u met uw werkmaterieel aan uw eigen – niet elders verzekerde – bezittingen toebrengt.
 2. Beperkt Casco
  Uw werkmaterieel is verzekerd voor het risico van brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade.
 3. Casco
  U bent naast de bovengenoemde risico’s ook verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel door aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Bovendien is schade aan uw werkmaterieel door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.
 4. Casco inclusief eigen gebrek
  Als u eigen gebrek meeverzekert dan bent u ook verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel door materiaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten, Weigert een machine plotseling dienst door bijvoorbeeld een breuk in een as of een kapotte lager dan is deze schade (eigen gebrek) gedekt. Om voor deze dekking in aanmerking te komen mag uw werkmaterieel niet ouder zijn dan zes jaar.
 5. Schade aan bestuurder
  Wanneer de bestuurder van uw werkmaterieel als gevolg van een ongeval waarbij uw werkmaterieel betrokken is letsel oploopt, dan biedt de polis een ruime dekking voor de schade die de bestuurder hierdoor lijdt.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er gestolen of verloren gegaan?
 • Bij diefstal, verlies, inbraak of een overval moet u aangifte bij de politie doen. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.

Contactgegevens schade transport en werkmaterieel zakelijk
Tijdens kantooruren 020 - 594 35 70
transportschade@deltalloyd.nl
Buiten kantooruren: Delta Lloyd Hulpdienst 026 - 400 23 90
Wanneer kunt u een reactie verwachten?
reactietermijnen