Schade melden op uw technische verzekering

Schade is erg vervelend, daarom zullen wij doen wat wij kunnen om u zo goed mogelijk te helpen. Op deze pagina vindt u de verschillende technische verzekeringen met de informatie die nodig is als u een schade wilt melden. Op onze website staat ook het schadeproces, van het melden van de schade tot de afwikkeling hiervan. De documentatie benodigd bij het melden van schades staat ook op de website.

CAR-verzekering (Construction All Risk)

Bouwen is dynamisch en bij elk bouwproject gaat er wel eens wat mis. Regen en storm beschadigen een pand in aanbouw. Of uw onderaannemer maakt een fout waardoor er schade ontstaat. Een bouwplaats is bovendien een aantrekkelijk doelwit voor dieven en vandalen en zo zijn er nog vele andere schadeoorzaken.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Herstelbegroting.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Als er sprake is van diefstal moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces verbaal mee.
 • Als er sprake is van diefstal stuur dan de inkoopfacturen van de gestolen zaken mee.

CAR/AVB-verzekering

De CAR/AVB Verzekering is een complete verzekering voor bouwprojecten. De verzekering biedt dekking voor materiële schade aan bouwprojecten en bedrijfsaansprakelijkheid.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Voor materiële schade gelden de genoemde punten bij de CAR verzekering als veel opgevraagde informatie.
 • Wordt u aansprakelijk gesteld voor ontstane schade dan vragen wij om een vooropnamerapport en om een aansprakelijkheidsstelling.

Machinebreuk

Wanneer een van uw machines plotseling uitvalt, kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw productie wordt minder of valt zelfs stil. Uw klanten zijn hier uiteindelijk de dupe van. Met de Machinebreukverzekering bent u allrisk verzekerd tegen materiële schade aan uw machines en installaties.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Herstelbegroting; arbeidsloon en materiaalkosten.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Als er sprake is van diefstal moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces verbaal mee.
 • Als er sprake is van diefstal stuur dan de inkoopfacturen van de gestolen machine mee.
 • Monteurrapport.

Machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering

Wanneer uw machines onverwachts stilvallen door schade, kunt u minder produceren. Uw productieproces kan zelfs helemaal stil komen te liggen. Hierdoor kunt u niet leveren aan uw klanten. Met de Machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen de schade die hierdoor ontstaat.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Veelal schakelen wij een expert in om de hoogte van de bedrijfsschade vast te stellen.

Computer- en elektronicaverzekering

Wanneer uw computer- of andere elektronische apparatuur uitvalt door bijvoorbeeld brand of een aanval van hackers, heeft dit vaak direct gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Met de Computer- en elektronicaverzekering kunt u uw kapotte apparatuur snel herstellen of vervangen. Bij gegevens- of softwareverlies kunt u de reconstructiekosten meeverzekeren.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • De aanschaffactuur.
 • Offerte of factuur van de reparatiekosten of vervangende apparatuur.
 • Als er sprake is van diefstal moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee.

Montageverzekering

Tijdens de installatie van machines, installaties en apparatuur kan er wel eens wat mis gaan. Een machine raakt beschadigd tijdens de montage. Onderdelen worden gestolen. Met de Montageverzekering verzekert u de schade die ontstaat tijdens montage- en installatieprojecten.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Herstelbegroting.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Als er sprake is van diefstal moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces verbaal mee.
 • Als er sprake is van diefstal stuur dan de inkoopfacturen van de gestolen zaken mee.
 • Als u als onderaannemer schade hebt geef dan aan of de hoofdaannemer een CAR verzekering heeft. Zo ja, dan ontvangen wij graag het polisnummer en de naam van de verzekeraar.

Als het voor ons lastig is om op afstand de schade te beoordelen schakelen wij een schade-expert in om de omvang en oorzaak te onderzoeken. De expert handelt namens en in opdracht van Delta Lloyd. Alle experts waar Delta Lloyd mee werkt, werken volgens de gedragsregels van Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Soms worden herstellers en/of schoonmaakbedrijven in de schaderegeling betrokken. De expert vraagt u dan een zogeheten Akte van Cessie te tekenen. Een Akte van Cessie is een akte waarmee u als opdrachtgever de reparateur machtigt het schadebedrag rechtstreeks van Delta Lloyd te ontvangen.

Tijdens kantooruren (020) 546 14 20
tvschade@deltalloyd.nl
Buiten kantooruren: Delta Lloyd Hulpdienst (026) 400 23 90
Wanneer kunt u een reactie verwachten? reactietermijnen