Beoordeling door een schade-expert

Delta Lloyd vraagt in sommige gevallen aan een schade-expert om de schade te beoordelen. De schade-expert komt dan langs om de schade te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. Dat gebeurt als het voor Delta Lloyd lastig is om (van een afstand) de omvang en de oorzaak van de schade vast te stellen.

Taken schade-expert

  • Hij begeleidt u in het schadetraject.
  • Hij onderzoekt de omvang en oorzaak van de schade.
  • Hij bespreekt met u de te nemen maatregelen en/of de te treffen voorzieningen.
  • Hij controleert of er aan de polisafspraken is voldaan en of u voldoende verzekerd bent. 
  • In overleg met u, beoordeelt de expert de mogelijkheden tot herstel en/of vergoeding en zet dit in gang.
  • Hij maakt een expertiserapport op en doet verslag aan Delta Lloyd.

Contra-expert

U hebt altijd het recht een eigen expert in te schakelen (de contra-expert). Deze expert regelt dan namens u uw schade met ons. Bij een grote of ingewikkelde schade kan het prettig voor u zijn als een deskundige uw belangen behartigt. U kunt ook van dit recht gebruik maken als u het niet eens bent met de door ons ingeschakelde expert. De kosten van een contra-expert vallen in bepaalde gevallen onder de dekking van uw verzekering. Als u hiervan gebruik wil maken, adviseren wij u dit met de schade-expert of met uw verzekeringsadviseur te bespreken. Vraag ook gerust vooraf of er dekking is voor deze kosten.