Garageschade melden

Wij snappen dat het vervelend is dat u schade hebt opgelopen en willen u daarom zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij het schadeproces beschreven, zodat u weet wat u kunt verwachten. De documentatie benodigd bij het melden van schades staat ook op de website. Hieronder vindt u de verschillende dekkingen binnen Het Garagepakket.

Zorgeloos Herstel

Bij schade merkt u pas hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. U wilt niet dat een schade uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Met Zorgeloos Herstel bieden wij u de mogelijkheid om schades snel en vakkundig door een van onze herstellers te laten repareren. Hierbij nemen wij voor u alle bijbehorende werkzaamheden uit handen. U hebt één aanspreekpunt die alle stappen van de schadeafhandeling regelt, ook als er meerdere reparateurs nodig zijn. U kunt gebruik maken van Zorgeloos Herstel bij brandschade, inbraakschade, stormschade of waterschade.

De voordelen van Zorgeloos Herstel
 • Schadeherstel door erkende vakmensen
 • Eén aanspreekpunt voor de schadeafhandeling
 • Geen facturen voorschieten of bonnen declareren
U houdt altijd de keuze om een eigen reparateur in te schakelen en dus geen gebruik te maken van Zorgeloos Herstel. Als u kiest voor een eigen reparateur dan keren wij de schade altijd snel uit.

Wilt u schade melden en gebruik maken van Zorgeloos Herstel? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of Delta Lloyd.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze verzekering voorziet in de gebruikelijke dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid. De WEGAM-verzekering (de werkgeversaansprakelijkheid voor werknemers als bestuurder van een motorrijtuig) is hierop standaard meeverzekerd.

Als u een schade op deze dekking meldt, hebben wij over het algemeen de volgende informatie nodig:

 • Een volledig ingevuld schade aangifteformulier.
 • Een schriftelijke aansprakelijkstelling.
 • Een omschrijving van de opdracht: alle contractuele stukken, zoals de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden tussen u en de opdrachtgever en tussen u en de onderaannemers (als dit van toepassing is).
 • Een uitgebreide toedrachtomschrijving: wat was u aan het doen en hoe is de schade ontstaan?
 • Had u de schade kunnen voorkomen? Zo ja, graag beschrijven op welke manier.
 • Waaruit bestaat de schade en wat zijn (ongeveer) de kosten van de schade?
 • Vindt u dat u aansprakelijk bent voor de schade? Zo ja, graag beschrijven waarom.
 • Is er een andere verzekering waarop deze schade gemeld is of wordt? (Bijvoorbeeld: CAR, werkmaterieel)

Cliëntenobjecten

Het kan voorkomen dat u een object beschadigt dat bij u ter reparatie staat. Dit is erg vervelend maar is gelukkig gedekt onder de Cliëntenobjecten verzekering.

Is een dergelijke schade bij u voorgekomen en heeft u een Cliëntenobjecten verzekering van Delta Lloyd? Dan is de volgende informatie nodig bij het melden van schade:

 • Een volledig ingevuld schade aangifteformulier.
 • Een schriftelijke aansprakelijkstelling.
 • Een omschrijving van de opdracht: alle contractuele stukken, zoals de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden tussen u en de opdrachtgever en tussen u en de onderaannemers (als dit van toepassing is).
 • Een uitgebreide toedrachtomschrijving: wat was u aan het doen en hoe is de schade ontstaan?
 • Had u de schade kunnen voorkomen? Zo ja, graag beschrijven op welke manier.
 • Waaruit bestaat de schade en wat zijn (ongeveer) de kosten van de schade?
 • Vindt u dat u aansprakelijk bent voor de schade? Zo ja, graag beschrijven waarom.
 • Is er een andere verzekering waarop deze schade gemeld is of wordt? (Bijvoorbeeld: CAR, werkmaterieel)

Automeld Rijrisico

Onder deze dekking vallen motorrijtuigen en andere objecten die u online hebt aangemeld voor een rijrisico (WA) verzekering.

Is er schade ontstaan bij een auto die is aangemeld voor Automeld Rijrisico? Bijvoorbeeld tijdens het uitlenen van een auto? Dan is de volgende informatie nodig bij het melden van schade:

Eenzijdige schade (bijvoorbeeld wanneer u tegen een paaltje bent aangereden)

 • Ingevuld en ondertekend schadeformulier [PDF] .
 • Eventuele foto's van de schade.
 • Een reparatienota als reparatie niet via ons herstelnetwerk is verlopen.
 • Eventuele getuigenverklaringen.
 • De gegevens van uw bankrekening waarnaar de schade-uitkering kan worden overmaakt.

Schade met meerdere partijen (als u met een tegenpartij in botsing bent gekomen)

 • Een door beide partijen ingevuld en ondertekend schadeformulier [PDF] . Dit is erg belangrijk om uw schade bij de tegenpartij te kunnen verhalen.
 • Een politierapport, als de politie ter plaatse is geweest.
 • Andere stukken zoals vermeld bij eenzijdige schades.

Parkeerschade

 • Een door beide partijen ingevuld en ondertekend schadeformulier [PDF]
 • Een proces-verbaal als de dader onbekend is (u kunt vaak online aangifte doen bij de politie).
 • Een waarborgfondsverklaring (als aangifte is gedaan).
 • Andere stukken zoals vermeld bij eenzijdige schades.

Diefstal of inbraak

 • Een proces-verbaal (u kunt vaak online aangifte doen bij de politie).
 • De aankoopnota van wat er is gestolen (bijvoorbeeld navigatie of de auto zelf).
 • Andere stukken zoals vermeld bij eenzijdige schades.

Kijk voor meer informatie over dit soort schades bij het onderdeel schade melden aan auto, bestel- of vrachtauto.

Diefstal of inbraak

 • Een proces-verbaal (u kunt vaak online aangifte doen bij de politie)
 • De aankoopnota van wat er is gestolen (bijvoorbeeld navigatie of de auto zelf)
 • Andere stukken zoals vermeld bij eenzijdige schades
  Kijk hier voor meer informatie over auto, bestel- of vrachtauto schade.

Handelsvoorraad

Onder deze dekking vallen de voertuigen en onderdelen die u in de verkoop heeft staan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat tijdens een proefrit schade ontstaat. Deze auto behoort tot de handelsvoorraad van uw bedrijf. Als er zo een soort schade ontstaat en u wilt deze schade melden, dan hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Op welk adres/waar is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • De aankoopnota’s van de gestolen of beschadigde inventaris en/of goederen.
 • Bij diefstal of inbraak moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze digitaal mee.
 • Als de inventaris gerepareerd kan worden, wat is uw inschatting van de reparatiekosten?

Brand

Dit is een volledige verzekering voor schade aan bedrijfsgebouwen en de daarin aanwezige inventaris, bedrijfsgoederen en machines. De dekking wisselt per onderdeel. Deze verzekering dekt schades door storm, hagel, sneeuw, brand, inbraak en blikseminslag aan het bedrijfsgebouw en alles wat eraan vast zit.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze digitaal mee.
 • Is uw pand door een aanrijding beschadigd? Stuur dan de NAW gegevens van de veroorzaker mee.
 • Stuur de aankoopnota’s van de gestolen of beschadigde inventaris en/of goederen mee.
 • Bij diefstal of inbraak moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.
 • Als de inventaris gerepareerd kan worden, wat is uw inschatting van de reparatiekosten?

Bedrijfsschade

Schade aan bedrijfsgebouwen en/of aan bedrijfsgoederen kan leiden tot bedrijfsschade. Denk aan misgelopen winst of zinloos gemaakte exploitatiekosten. Hebt u deze verzekering? Dan wordt dit (gedeeltelijk) opgevangen.

Bij schade hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Is uw pand door een aanrijding beschadigd? Stuur dan de NAW gegevens van de veroorzaker mee.
 • Stuur de aankoopnota’s van de gestolen of beschadigde inventaris en/of goederen mee.
 • Bij diefstal of inbraak moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.
 • Als de inventaris gerepareerd kan worden, wat is uw inschatting van de reparatiekosten?

Rechtsbijstand

Er zijn drie verschillende dekkingen bij de Rechtsbijstandsverzekering. Deze leest u hieronder. Voor het melden van schade verwijzen wij u door naar DAS Rechtsbijstand. DAS voert de behandeling van deze schade namens ons uit.

Excellent Plus: Dit is de meest uitgebreide verzekering, inclusief motorrijtuigrisico- en incassoverzekering.

Excellent: Iets minder uitgebreid, maar nog steeds inclusief motorrijtuigrisico- en incassoverzekering.

Rechtsbijstand Motorrijtuigen: Deze verzekering is alleen voor motorrijtuigrisico.

Neem voor rechtsbijstand contact op met DAS rechtsbijstand op 020 - 651 75 17.

Milieuschade

De Milieuschadeverzekering vergoedt het verhelpen van milieuschade die is ontstaan op eigen terrein. Ook is schade gedekt die tijdens werkzaamheden ergens anders ontstaat. Is er bijvoorbeeld onbedoeld reinigingsmiddel vrijgekomen? Dan valt dit onder de Milieuschadeverzekering.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de verontreiniging ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de verontreiniging?
 • Wat is er precies verontreinigd (eigen locatie en/of locatie van een ander)?
 • Wat is uw inschatting wat de sanering gaat kosten?
 • Hebt u foto’s gemaakt? Stuur deze dan, digitaal, mee met uw schademelding.

Apparatuur & Elektronica

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan elektronica en apparatuur. Daarnaast kent de verzekering standaard een unieke storingsverzekering voor apparatuur met een onderhoudscontract (computers uitgezonderd).

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Stuur de aankoopnota’s van de gestolen of beschadigde apparatuur & elektronica mee.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze digitaal, mee.
 • Als de inventaris gerepareerd kan worden, wat is uw inschatting van de reparatiekosten?

Contactgegevens Garageschade
Tijdens kantooruren 020 - 594 30 09
garageschade@deltalloyd.nl
Buitenkantooruren: Delta Lloyd Hulpdienst 026 - 400 23 90
Wanneer kunt u een reactie verwachten?
reactietermijnen