Is uw schade verzekerd?

De verzekering betaalt u de schade uit als u daarvoor bent verzekerd. Maar de uitkering van de verzekering hangt ook af van een aantal andere factoren. U kunt bijvoorbeeld denken aan de oorzaak van de schade. Wie is er voor de schade aansprakelijk? Zijn er andere partijen betrokken bij de schade? 

De schadebehandelaar verzamelt alle informatie over de schade om tot een goed oordeel te komen. Welke informatie belangrijk is en waarvoor u verzekert bent, verschilt per verzekering. Kijk hieronder voor specifieke informatie over dekking per verzekering.

Specifieke informatie over dekking per verzekering