Brandschade melden

Wij begrijpen dat schade erg vervelend is en zullen u daarom zo goed mogelijk hierbij helpen. Op deze pagina vindt u de dekkingen van de brandverzekering en de informatie welke nodig is bij het melden van de schade. Wij hebben ook uitgebreid het schadeproces beschreven, zodat u weet waar u aan toe bent. De documentatie benodigd bij het melden van schades staat ook op de website.

Zorgeloos Herstel

Bij schade merkt u pas hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. U wilt niet dat een schade uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Met Zorgeloos Herstel bieden wij u de mogelijkheid om schades snel en vakkundig door een van onze herstellers te laten repareren. Hierbij nemen wij voor u alle bijbehorende werkzaamheden uit handen. U hebt één aanspreekpunt die alle stappen van de schadeafhandeling regelt, ook als er meerdere reparateurs nodig zijn. U kunt gebruik maken van Zorgeloos Herstel bij brandschade, inbraakschade, stormschade of waterschade.

De voordelen van Zorgeloos Herstel
 • Schadeherstel door erkende vakmensen
 • Eén aanspreekpunt voor de schadeafhandeling
 • Geen facturen voorschieten of bonnen declareren
U houdt altijd de keuze om een eigen reparateur in te schakelen en dus geen gebruik te maken van Zorgeloos Herstel. Als u kiest voor een eigen reparateur dan keren wij de schade altijd snel uit.

Wilt u schade melden en gebruik maken van Zorgeloos Herstel? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of Delta Lloyd.

Schade aan uw Bedrijfspand

Uw bedrijfspand verzekert u met de Gebouwenverzekering. Deze verzekering dekt schade die ontstaan is door onder andere storm, hagel, sneeuw, brand, inbraak en blikseminslag aan het bedrijfsgebouw en alles wat eraan vast zit.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Wat is uw inschatting van wat de reparatie gaat kosten?
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Is uw pand door een aanrijding beschadigd? Stuur de NAW gegevens van de veroorzaker mee.

Schade aan Inventaris & goederen

De Inventaris & Goederenverzekering verzekert uw inventaris, machines en goederenvoorraad in uw bedrijfsgebouw tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Stuur de aankoopnota’s van de gestolen of beschadigde inventaris en/of goederen mee.
 • Bij diefstal of inbraak moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze digitaal, mee.
 • Als de inventaris gerepareerd kan worden, wat is uw inschatting van de reparatiekosten?

Glas

Onze Glasverzekering dekt ruitbreuk door onverwachte gebeurtenissen.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is uw inschatting van de herstelkosten?
 • Geef aan of u het beschadigde glas door hetzelfde soort glas vervangt

Geld

Onze Geldverzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van uw bedrijf verloren gaan. U bent verzekerd tegen geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er gestolen of verloren gegaan?
 • Bij diefstal, verlies, inbraak of een overval moet u aangifte bij de politie doen. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.

Bedrijfsschade

Bij bedrijfsschade door brand of een andere gedekte oorzaak vergoedt de verzekering misgelopen brutowinst.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?

Milieu

Onze Milieuschadeverzekering dekt alle milieuschade op uw grond van buitenaf. Ook onvoorziene lekkage of schade door saneringswerkzaamheden wordt vergoed.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de verontreiniging ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de verontreiniging?
 • Wat is er precies verontreinigd (eigen locatie en/of locatie van een ander)?
 • Wat is uw inschatting wat de sanering gaat kosten?
 • Hebt u foto’s gemaakt? Stuur deze dan, digitaal, mee met uw schademelding.

Tijdens kantooruren (020) 594 24 20
brandschadezakelijk@deltalloyd.nl
Buiten kantooruren: Delta Lloyd Hulpdienst (026) 400 23 90
Wanneer kunt u een reactie verwachten? reactietermijnen