Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen om de schadeafhandeling te versnellen?

Onze schadebehandelaren proberen uw schade zo snel mogelijk in behandeling te nemen en af te handelen. Ook u kunt daaraan uw bijdrage leveren. De volgende punten helpen:

 • Meld direct uw schade
 • Stuur volledig ingevulde stukken toe
 • Noteer gegevens van eventuele getuigen
 • Maak foto’s van de schade en van de situatie ter plaatse
 • Laat het schade-aangifteformulier [PDF]  ondertekenen door tegenpartij
 • Laat uw auto repareren via Schadegarant reparateurs
 • Doe direct aangifte bij de politie als er sprake is van een strafbaar feit. Dat kan vaak digitaal.

Let op! In sommige gevallen duurt de schadeafhandeling langer dan u gewend bent of mag verwachten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij:

 • Schades in het buitenland
  Wij moeten er dan met verschillende partijen uit komen, waarbij in het buitenland soms andere termijnen gelden.
 • Discussies over schuld
  Als er een discussie is tussen de verzekeraars over wie er schuld heeft aan een schade, gaat de doorlooptijd omhoog. Vaak kan de schade al wel gerepareerd worden.

Welke informatie is wanneer nodig?

Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen en de schade snel af te kunnen handelen hebben wij een compleet dossier nodig. Vaak zijn dit stukken die u, uw adviseur of de tegenpartij moeten opsturen. Hoe sneller wij de stukken binnen hebben, hoe eerder uw schade is geregeld. Hieronder ziet u welke informatie wij vaak nodig hebben.

Eenzijdige schades (bijvoorbeeld wanneer u tegen een paaltje bent gereden)

 • Ingevuld en ondertekend schadeformulier [PDF]
 • Eventuele foto´s van de schade
 • Een reparatienota als reparatie niet via ons herstelnetwerk is verlopen
 • Eventuele getuigenverklaringen
 • De gegevens van uw bankrekening waarnaar de schadeuitkering kan worden overmaakt

Schade met meerdere partijen (als u met een tegenpartij in botsing bent gekomen)

 • Een door beide partijen ingevuld en ondertekend schadeformulier [PDF] . Dit is erg belangrijk om uw schade bij de tegenpartij te kunnen verhalen
 • Een politierapport als politie ter plaatse is geweest
 • Andere stukken zoals vermeld bij eenzijdige schades

Parkeerschade

 • Een door beide partijen ingevuld en ondertekend schadeformulier [PDF]
 • Een proces verbaal als de dader onbekend is (u kunt vaak online aangifte doen bij de politie)
 • Een waarborgfondsverklaring (als aangifte is gedaan)
 • Andere stukken zoals vermeld bij eenzijdige schades

Diefstal of inbraak

 • Een proces verbaal (u kunt vaak online aangifte doen bij de politie)
 • De aankoopnota van wat er is gestolen (bijvoorbeeld navigatie of de auto zelf)
 • Andere stukken zoals vermeld bij eenzijdige schades