Agrarische schade melden

Wij begrijpen dat schade erg vervelend is en zullen u daarom zo goed mogelijk hierbij helpen. Op deze pagina vindt u de dekkingen van de verschillende agrarische verzekeringen en de informatie welke nodig is bij het melden van de schade. Wij hebben ook uitgebreid het schadeproces beschreven, zodat u weet waar u aan toe bent. De documentatie die u moet opsturen vindt u op de documentatie pagina.

De voortgang van uw bedrijf

Zorgeloos Herstel

Bij schade merkt u pas hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. U wilt niet dat een schade uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Met Zorgeloos Herstel bieden wij u de mogelijkheid om schades snel en vakkundig door een van onze herstellers te laten repareren. Hierbij nemen wij voor u alle bijbehorende werkzaamheden uit handen. U hebt één aanspreekpunt die alle stappen van de schadeafhandeling regelt, ook als er meerdere reparateurs nodig zijn. U kunt gebruik maken van Zorgeloos Herstel bij brandschade, inbraakschade, stormschade of waterschade.

De voordelen van Zorgeloos Herstel
 • Schadeherstel door erkende vakmensen
 • Eén aanspreekpunt voor de schadeafhandeling
 • Geen facturen voorschieten of bonnen declareren
U houdt altijd de keuze om een eigen reparateur in te schakelen en dus geen gebruik te maken van Zorgeloos Herstel. Als u kiest voor een eigen reparateur dan keren wij de schade altijd snel uit.

Wilt u schade melden en gebruik maken van Zorgeloos Herstel? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of Delta Lloyd.

Bedrijfspand en middelen

Brandverzekering

Volledige verzekering voor schade aan bedrijfsgebouwen en de daarin aanwezige inventaris en bedrijfsgoederen. De dekking wisselt per onderdeel.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Wat is uw inschatting van wat de reparatie gaat kosten?
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Is uw pand door een aanrijding beschadigd? Stuur de NAW gegevens van de veroorzaker mee.
 • Stuur de aankoopnota’s van de gestolen of beschadigde inventaris en/of goederen mee.
 • Bij diefstal of inbraak moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.
 • Als de inventaris gerepareerd kan worden, wat is uw inschatting van de reparatiekosten?

Woonhuisverzekering

Met de opstalverzekering van Delta Lloyd bent u goed beschermd. Zo groeit de opstalverzekering van Delta Lloyd met u mee. U krijgt namelijk garantie tegen onderverzekering. Verbouwt u bijvoorbeeld uw huis of stijgt uw huis in waarde dan bent u nooit voor een te laag bedrag verzekerd.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Wat is uw inschatting van wat de reparatie gaat kosten?
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Is uw pand door een aanrijding beschadigd? Stuur de NAW gegevens van de veroorzaker mee.

Inboedelverzekering

Met de inboedelverzekering van Delta Lloyd bent u goed beschermd. Zo groeit de inboedelverzekering van Delta Lloyd met u mee, u krijgt namelijk garantie tegen onderverzekering. U bent daardoor nooit voor een te laag bedrag verzekerd. De inboedelverzekering van Delta Lloyd verzekert al uw bezittingen in de woning bij schade door bijvoorbeeld brand of diefstal. Mocht u onverhoopt schade oplopen dan is de volgende informatie nodig:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Stuur de aankooprekeningen van de gestolen of beschadigde zaken mee.
 • Bij diefstal of inbraak moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze digitaal, mee.
 • Als de inboedel kan worden, wat is uw inschatting van de reparatiekosten?

Dierenverzekering

Een verzekering voor uw dieren. U kunt bijvoorbeeld uw rundvee verzekeren tegen ziekte en ongevallen. Ook kunt u zich verzekeren tegen dood en waardevermindering van dieren doordat de regelapparatuur in de stallen is uitgevallen.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is uw inschatting van de schade?

Verzekering technische apparatuur

Wanneer uw computer- of andere elektronische apparatuur uitvalt door bijvoorbeeld brand of een aanval van hackers, heeft dit vaak direct gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Met de Computer- en elektronicaverzekering kunt u uw kapotte apparatuur snel herstellen of vervangen. Bij gegevens- of softwareverlies kunt u de reconstructiekosten meeverzekeren.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • De aanschaffactuur.
 • Offerte of factuur van de reparatiekosten of vervangende apparatuur.
 • Als er sprake is van diefstal moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee.

Glasbouwverzekering van Hortisecur

De Hortisecur Glastuinbouwverzekering is voor glastuinbouwbedrijven. Door bijvoorbeeld een storm of hagelbui kunt u al snel veel schade hebben. De Glastuinbouwverzekering verzekert tegen schade aan uw tuinbouwkassen en gewassen, installaties en apparatuur, inventaris, bedrijfsvoorraden en bedrijfsgebouwen.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Wat is uw inschatting van wat de reparatie gaat kosten?
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Is uw pand door een aanrijding beschadigd? Stuur de NAW gegevens van de veroorzaker mee.

Bedrijfsschadeverzekering

Schade aan bedrijfsgebouwen en/of aan bedrijfsgoederen kan leiden tot bedrijfsschade. Denk aan misgelopen winst of zinloos gemaakte exploitatiekosten. Hebt u deze verzekering? Dan wordt dit (gedeeltelijk) opgevangen.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de schade ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de schade?
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Wat is uw inschatting van wat de reparatie gaat kosten?
 • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.
 • Is uw pand door een aanrijding beschadigd? Stuur de NAW gegevens van de veroorzaker mee.
 • Stuur de aankoopnota’s van de gestolen of beschadigde inventaris en/of goederen mee.
 • Bij diefstal of inbraak moet u aangifte doen bij de politie. Stuur het proces-verbaal mee met uw schademelding.
 • Als de inventaris gerepareerd kan worden, wat is uw inschatting van de reparatiekosten?

Milieuschadeverzekering

De Milieuschadeverzekering vergoedt het verhelpen van milieuschade die is ontstaan op eigen terrein. Ook is schade gedekt die tijdens werkzaamheden ergens anders ontstaat.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Op welk adres is de verontreiniging ontstaan?
 • Wat is de oorzaak van de verontreiniging?
 • Wat is er precies verontreinigd (eigen locatie en/of locatie van een ander)?
 • Wat is uw inschatting wat de sanering gaat kosten?
 • Hebt u foto’s gemaakt? Stuur deze dan, digitaal, mee met uw schademelding.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Veroorzaakt uw bedrijf of uw product schade of letsel bij anderen? Dan kunnen zij de schade op u verhalen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt u uw bedrijf tegen deze gevolgen.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Door verzekerde volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.
 • Schriftelijke aansprakelijkstelling van de benadeelde.
 • Omschrijving van de opdracht van verzekerde: alle contractuele stukken zoals de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden tussen verzekerde en haar opdrachtgever en tussen verzekerde en haar onderaannemers (voor zover van toepassing).
 • Uitgebreide toedrachtsomschrijving: waar was verzekerde mee bezig, hoe is de schade ontstaan.
 • Had verzekerde de schade kunnen voorkomen? Op welke wijze, graag uitgebreide uitleg.
 • Waaruit bestaat de schade en wat raming van de schade?
 • Vindt verzekerde dat hij aansprakelijk is voor de schade, graag uit uitgebreide uitleg.
 • Als er meerdere soortgelijke schaden en/of klachten bij verzekerde bekend zijn, ontvangen wij dit ook graag.
 • Is er een andere verzekering waarop deze schade gemeld is/wordt? (Bijvoorbeeld: CAR, werkmaterieel)

Rechtsbijstandverzekering

Keuze uit drie mogelijkheden:

Excellent Plus: Dit is de meest uitgebreide verzekering, inclusief motorrijtuigrisico- en incassoverzekering.

Excellent: iets minder uitgebreid, maar nog steeds inclusief motorrijtuigrisico- en incassoverzekering.

Rechtsbijstand Motorrijtuigen: Deze verzekering is alleen voor motorrijtuigrisico.

Neem voor rechtsbijstand contact op met DAS rechtsbijstand op 020 – 651 75 17.

Vervoer

Verzekering voor uw auo of bestel- of vrachtauto

Voor uitgebreide informatie over het melden van autoschade, bestelautoschade of vrachtautoschade kijkt u op autoschade: hoe verder?

Verzekering van uw landbouwwerktuigen

Eenzijdige schades (bijvoorbeeld wanneer u tegen een paaltje bent gereden):

 • De gespecificeerde herstelbegroting.
 • Eventuele foto´s van de schade.

Schade met meerdere partijen (als u met een tegenpartij in botsing bent gekomen):

 • Een door beide partijen ingevuld en ondertekend schadeformulier [PDF] . Dit is erg belangrijk om uw schade bij de tegenpartij te kunnen verhalen

Contactgegevens Agrarische schade
Tijdens kantooruren 020 - 594 40 44
agroschade@deltalloyd.nl
Buiten kantooruren bij individuele schadegevallen (Delta Lloyd Hulpdienst) 026 - 400 23 90
Buiten kantooruren bij een calamiteit 026 - 400 23 80
Wanneer kunt u een reactie verwachten? reactietermijnen