Aansprakelijkheidsschade melden

Als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u aan anderen hebt toegebracht is dat heel vervelend. U kunt er op vertrouwen dat wij al het mogelijke doen om u zo goed en snel mogelijk te helpen. Wij kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om te weten welke stappen wij nemen om de schade te regelen.

Hieronder vindt u een korte uitleg over de verschillende dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook vindt u hier de informatie die wij nodig hebben bij het melden van de schade. De documentatie benodigd bij het melden van schade vindt u op de documentatie-pagina.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Veroorzaakt uw bedrijf of uw product schade of letsel bij anderen? Dan kunnen zij de schade op u verhalen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt u uw bedrijf tegen deze gevolgen. Natuurlijk hangt de omvang van de dekking ook af van de verzekering die u hebt gekozen.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier.
 • Schriftelijke aansprakelijkstelling.
 • Omschrijving van de opdracht: alle contractuele stukken, zoals de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden tussen u en de opdrachtgever en tussen u en de onderaannemers (voor zover van toepassing).
 • Uitgebreide toedrachtomschrijving: wat was u aan het doen, hoe is de schade ontstaan?
 • Had u de schade kunnen voorkomen? Zo ja, op welke wijze, graag uitgebreide uitleg.
 • Waaruit bestaat de schade en wat zijn ongeveer de kosten van de schade? Zijn er al offertes of schaderamingen bekend? Stuur die dan, digitaal, mee.
 • Het is voor ons belangrijk om te weten wat u van de aansprakelijkstelling vindt. Daarom ontvangen wij graag uw reactie op de aansprakelijkstelling.
 • Als er meerdere soortgelijke schaden en/of klachten bij u bekend zijn, ontvangen wij dit ook graag.
 • Is er een andere verzekering waarop deze schade gemeld is/wordt? (Bijvoorbeeld: CAR, werkmaterieel).
 • Maak als het kan foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.

Beroepsaansprakelijkheid

U probeert uw werk altijd zo goed mogelijk te doen. Toch is het onvermijdelijk dat u soms een fout maakt. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om uw onderneming te beschermen tegen schadeclaims door beroepsfouten. Zo voorkomt u dat een fout de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt. Natuurlijk hangt de omvang van de dekking ook af van de verzekering die u hebt gekozen.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier.
 • Schriftelijke aansprakelijkstelling.
 • Omschrijving van de opdracht van verzekerde: alle contractuele stukken zoals de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden tussen verzekerde en haar opdrachtgever.
 • Uitgebreide toedrachtomschrijving. Welke fout is gemaakt met welke gevolgen. 
 • Waaruit bestaat de schade en wat raming van de schade?
 • Vindt verzekerde dat hij aansprakelijk is voor de schade, graag uitgebreide uitleg.
 • Is herstel nog mogelijk?

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door u en uw medebestuurders. Dit kan tot hoge juridische kosten leiden, zelfs wanneer de claim onterecht is. Dit gaat ten koste van uw privévermogen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding. Zo kunt u onbezorgd uw werk doen.
Een verzekering van Delta Lloyd biedt dekking in veel situaties die schade opleveren. Natuurlijk hangt de dekking wel af van de verzekering die u hebt gekozen:

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier.
 • Schriftelijke aansprakelijkstelling.
 • Aard en omvang van de werkzaamheden van de bestuurders: welke bevoegdheden hadden de bestuurders.
 • Uitgebreide inhoudelijke reactie op de aansprakelijkstelling
 • Vindt u dat u aansprakelijk bent voor de schade? Graag uitgebreide uitleg.
 • Waaruit bestaat de schade, welk verwijt wordt gemaakt?

Bestuurders, commissarissen, vereniging van eigenaren, verenigingen en stichtingen.

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door u en uw medebestuurders. Dit kan tot hoge juridische kosten leiden, zelfs wanneer de claim onterecht is. Dit gaat ten koste van uw privévermogen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding. Zo kunt u onbezorgd uw werk doen. Natuurlijk hangt de dekking wel af van de verzekering die u hebt gekozen:

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier.
 • Schriftelijke aansprakelijkstelling.
 • Aard en omvang van de werkzaamheden van de bestuurders: welke bevoegdheden hadden de bestuurders.
 • Uitgebreide inhoudelijke reactie op de aansprakelijkstelling.
 • Vindt u dat u aansprakelijk bent voor de schade? Graag uitgebreide uitleg.
 • Waaruit bestaat de schade, welk verwijt wordt gemaakt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor zorginstellingen

In uw zorginstelling kan iemand gewond raken. Of een medewerker beschadigt per ongeluk een stoel of tafel van een cliënt. Het kan gebeuren dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Ook kan een van uw cliënten schade veroorzaken met zijn invalidenwagen of rolstoel. Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor zorginstellingen verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de schade die anderen op u willen verhalen. Natuurlijk hangt de dekking wel af van de verzekering die u hebt gekozen:

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier.
 • Schriftelijke aansprakelijkstelling.
 • Uitgebreide toedrachtomschrijving: hoe is de schade ontstaan?
 • Had u de schade kunnen voorkomen? Zo ja, welke wijze, graag uitgebreide uitleg.
 • Waaruit bestaat de schade en wat zijn ongeveer de kosten van de schade?
 • Vindt u dat u aansprakelijk bent voor de schade? Graag uitgebreide uitleg.
 • Als er meerdere soortgelijke schaden en/of klachten bij u bekend zijn, ontvangen wij dit ook graag.
 • Is er een andere verzekering waarop deze schade gemeld is/wordt? (motorrijtuigverzekering voor bijvoorbeeld scootmobiel en/of invalidenwagentje, AVP van de bewoner zelf, inboedelverzekering van de bewoner zelf).
 • Foto’s indien beschikbaar.

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven

Bij uw agrarisch bedrijf loopt u tal van risico’s. Zo kunnen uw producten schade aanrichten aan anderen of een van uw medewerkers een ongeluk krijgen tijdens het werk. Ook schade die uw buurman veroorzaakt tijdens (onbetaald) burenhulp is een risico. Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven bent u hiertegen beschermd.

Meer informatie over schade melden op uw Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven vindt u bij 'agrarische schade melden'.

Aansprakelijkheidsverzekering voor watersportbedrijven

Wanneer er onverhoopt brand uitbreekt op uw werf, kan de schade groot zijn. U moet er niet aan denken dat u voor die schade moet opdraaien. En wie betaalt de schade wanneer er iets mis gaat bij de reparatie of het winterklaar maken van het vaartuig van uw klant? Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor watersportbedrijven verzekert u zich tegen de schade die door anderen dan u zelf wordt geleden.

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

 • Volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier.
 • Schriftelijke aansprakelijkstelling.
 • Is er een cascoverzekering op het schip: dan melding bij die verzekeraar. Wie is die verzekeraar?
 • Omschrijving van de opdracht: alle contractuele stukken zoals de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden tussen u en de opdrachtgever. 
 • Uitgebreide toedrachtomschrijving.
 • Had u de schade kunnen voorkomen? Zo ja, welke wijze, graag uitgebreide uitleg.
 • Waaruit bestaat de schade en wat zijn ongeveer de kosten van de schade?
 • Vindt u dat u aansprakelijk bent voor de schade, graag uitgebreide uitleg.
 • Als er meerdere soortgelijke schaden en/of klachten bij u bekend zijn, ontvangen wij dit ook graag.
 • Is er een andere verzekering waarop deze schade gemeld is/wordt? (Bijvoorbeeld werkmaterieel of cascoverzekering).

Verder is het van groot belang dat u altijd snel reageert op eventuele aanvullende vragen van Delta Lloyd of van de door Delta Lloyd ingeschakelde expert.

Contactgegevens aansprakelijkheidsschade (AVB)
Tijdens kantooruren 020 - 594 23 70
avbschade@deltalloyd.nl
Buiten kantooruren: Delta Lloyd Hulpdienst 026 - 400 23 90
Wanneer kunt u een reactie verwachten?
reactietermijnen