Vervanging acceptgiro door factuur

Met ingang van oktober 2015 verzendt Delta Lloyd voor bepaalde verzekeringen geen acceptgiro meer. De acceptgiro is namelijk vervangen door een betalingsverzoek in de vorm van een factuur. De acceptgiro zelf is daarbij komen te vervallen.

Om welke verzekeringen gaat het?

We verzenden geen acceptgiro’s meer voor al onze Pleziervaartuigen-, Xclusief- en alle zakelijke schadeverzekeringen.

Waarom is de acceptgiro vervangen door een factuur?

Waarom is de acceptgiro vervangen door een factuur? We hebben de acceptgiro vervangen door een factuur om een aantal redenen:

  1. U ontvangt nu niet meer twee keer post van Delta Lloyd over de premiebetaling; u ontvangt nu direct een factuur met alle benodigde betalingsgegevens. In de oude situatie ontving u eerst een aankondiging van de premienota en vervolgens enkele weken later pas de acceptgiro. Door de afschaffing van de acceptgiro worden niet alleen kosten bespaard, het is ook beter voor het milieu.
  2. Door het groeiend gebruik van het elektronisch bankieren wordt steeds minder gebruik gemaakt van de papieren acceptgiro zelf. De factuur die u nu ontvangt bevat direct alle benodigde betalingsgegevens.
  3. Daarnaast bleek dat de acceptgiro bij sommige klanten tot onduidelijkheden leidde. Dit kwam doordat het bedrag van de acceptgiro een saldo kon zijn van meerdere nota’s. Deze onduidelijkheid bestaat vanaf nu niet meer. Als er iets wijzigt in uw verzekering ontvangt u een factuur die uitsluitend op die wijziging betrekking heeft.

Meer informatie?

Hebt u vragen over deze wijziging? Of wilt u uw premie voortaan per automatische incasso betalen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.