Kritische vragen waarom een adviseur

Kritische vragen over waarom u een adviseur nodig kunt hebben.

Ik gebruik een risicoscan van mijn verzekeraar. Waarom dan toch een adviseur?

Met de Risicoscan van Delta Lloyd krijgt u op een snelle manier inzicht in uw risico’s. Maar een risicoscan zegt nog niets over de verzekering zelf. Wat in uw geval de slimste keuzes zijn? Daarvoor is het advies van een verzekeringsadviseur waardevol.

Levert het voordeel op wanneer ik de schadeafhandeling zelf regel?

Als u de verzekering via een verzekeringsadviseur hebt afgesloten, dan regelt hij de schadeafhandeling met de verzekeraar voor u. Dat kan u tijd schelen. Een schadeafhandeling kan heel ingewikkeld zijn en kost doorgaans veel tijd.

Hoe weet ik of een adviseur in mijn belang handelt en niet in zijn eigen belang?

Een verzekeringsadviseur heeft een zorgplicht. Dat betekent dat hij in uw belang moet handelen. Hij moet ook daarom in een dossier bijhouden welk advies hij u geeft. Uw verzekeringsadviseur moet u bovendien regelmatig vragen of er wijzigingen zijn in uw situatie. Doorgaans is dat één keer per jaar. Dat is van belang, omdat wijzigingen van invloed kunnen zijn op de hoogte van dekkingen.