Delta Lloyd maakt werk van uw klacht

Delta Lloyd streeft naar tevreden klanten. Daar is een strak beleid en zijn heldere procedures voor. Voor u betekent dit dat we altijd naar een oplossing zoeken als u een klacht hebt over onze producten of dienstverlening.

Klachtenrapportage 2015

Over het afgelopen jaar hebben Delta Lloyd Schade en Leven in totaal 5.089 klachten ontvangen. Een aantal klachten is in 2015 niet afgehandeld en loopt door in 2016.

Klachtenrapportages 2015
Geregistreerd aantal klachten per 10.000 verzekeringen 51
Gemiddelde doorlooptijd Leven 4,6 werkdagen
Gemiddelde doorlooptijd Schade 1 werkdag
Aantal ontvangen klachten 5089
Aantal afgehandelde klachten 5113
Waarvan toegewezen 4444
Waarvan afgewezen 669
Afgehandelde klachten per productcategorie Geheel intern KIFID Rechter
aantal % aantal % aantal %
Aansprakelijkheidsverzekering 108 2 0 0 3 14
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 597 12 9 18 0 0
Beleggingsverzekering 830 16 16 31 0  0
Inboedel- en opstalverzekering 413 8 3 6 3 14
Inkomensbeschermingsverzekering 31 1 1 2 0 0
Levensverzekeringen overig 7 0 0 0 0 0
Motorrijtuigenverzekering 481 10 5 10 5 24 
Natura-uitvaartverzekering 0 0 0 0 0
Ongevallenverzekering 11 0 0 0 2 10 
Overlijdensrisicoverzekering 146 3 1 2 1 5
Pensioen- en lijfrente verzekering 1014 20 10 20 2 10
Rechtsbijstandverzekering 10 0 0 0 1 5
Reis- en vakantieverzekering 72 1 0 0 0 0
Schadeverzekeringen overige 1074 21 2 4 4 19
Spaarverzekering 206 4 4 8 0 0
Ziekteverzuimverzekering 41 1 0 0 0 0
Totaal Schade en Leven 5041 100 51 100 21 100

Wat doen we met uw klacht?

Als wij onze producten of diensten kunnen aanpassen naar aanleiding van uw klacht, dan doen wij dat graag. We informeren u via deze website over de verbeteringen die we hebben opgepakt.

Hierbij een aantal voorbeelden van verbeteringen die we de afgelopen periode hebben doorgevoerd.

De afgelopen periode hebben we op basis van klachten een aantal verbeteringen doorgevoerd. Hieronder staan en paar voorbeelden.

1. De inkomensgezondheidsverklaring is op twee punten verbeterd
  1. De gezondheidsverklaring bevat extra vragen om onze klanten nog gerichter te kunnen adviseren.
  2. Het nu is mogelijk om telefonische hulp in te schakelen bij invullen van de gezondheidsverklaring. Klanten kunnen gebruik maken van medische tele-acceptatie. Medische tele-acceptatie neemt contact op om de klant te helpen met het invullen van een gezondheidsverklaring.
2. Aangescherpte brochure expirerende lijfrentekapitaal

De brochure Expirerende Lijfrentekapitalen is aangescherpt. In de vorige versie van de brochure stond de mogelijkheid om vrijkomende kapitalen samen te voegen niet duidelijk omschreven. Daarnaast was het onduidelijk dat de verzekeringen en producten bij vrijkomend lijfrentekapitaal alleen via een financieel adviseur bij Delta Lloyd afgesloten kunnen worden. Naar aanleiding van een aantal klachten is de brochure gewijzigd. Nu staat duidelijk aangegeven welke producten aangeboden worden door Delta Lloyd en dat er mogelijkheden zijn om kapitalen samen te voegen. Daarnaast staat nu duidelijk aangegeven dat verzekeringen via een financieel adviseur bij Delta Lloyd afgesloten kunnen worden.

3. Communicatie

De communicatie rondom woonhuis- en inboedelverzekering is op de website verbeterd. De webteksten met het onderwerp “dekking” op deze verzekeringen zijn opnieuw geschreven.

Daarnaast zijn de brieven over incasso en mandaat verder verduidelijkt.