Delta Lloyd maakt werk van uw klacht

Delta Lloyd streeft naar tevreden klanten. Daar is een strak beleid en zijn heldere procedures voor. Voor u betekent dit dat we altijd naar een oplossing zoeken als u een klacht hebt over onze producten of dienstverlening.

Klachtenrapportage 2017

Over het afgelopen jaar hebben Delta Lloyd Schade en Leven in totaal 4381 klachten ontvangen. Een aantal klachten is in 2017 niet afgehandeld en loopt door in 2018. Naast de cijfers van Delta Lloyd Schade en Leven, vindt u onderstaand een rapportage van Delta Lloyd Zorg.

Klachtenrapportages 2017 Leven en Schade
Geregistreerd aantal klachten per 10.000 verzekeringen 16
Gemiddelde doorlooptijd Leven 3,7 werkdagen
Gemiddelde doorlooptijd Schade 2,1 werkdagen
Aantal ontvangen klachten 4381
Aantal afgehandelde klachten 4381
Waarvan toegewezen 3793
Waarvan afgewezen 588
Afgehandelde klachten per productcategorie Geheel intern KIFID Rechter
aantal % aantal % aantal %
Aansprakelijkheidsverzekering 48 1 2 7
0
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 371 9 1 3
0
Beleggingsverzekering 710 16 3 10
0
Inboedel- en opstalverzekering 324 7 6 20 5 63
Inkomensbeschermingsverzekering 86 2
0
0
Levensverzekeringen overig 601 14
0
25
Motorrijtuigenverzekering 160 6 7 23
0
Natura-uitvaartverzekering
0
0
Ongevallenverzekering 22 1
0
Overlijdensrisicoverzekering 555 13
0
0
Pensioen- en lijfrente verzekering 864 20 8 27 2 25
Rechtsbijstandverzekering
0
0
0
Reis- en vakantieverzekering 59 1
0
0
Schadeverzekeringen overige 338 8
0
0
Spaarverzekering 72 2 3 10 1 13
Ziekteverzuimverzekering 20 0
0
0
Totaal Schade en Leven 4343 100 30 100 8 100

Klachtenrapportage zorgverzekering 2016

In 2016 ontvingen wij 1.125 klachten

  • Daarvan hebben wij 1.123 klachten afgehandeld.
  • Gemiddeld kregen wij 81 klachten per 10.000 verzekeringen
  • De gemiddelde doorlooptijd van een klacht was 3,6 werkdagen.

Zo hebben wij de klachten afgehandeld:

  • Intern: 1.089
  • Via de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ): 34
  • Via de rechter: 0

Dit waren de resultaten:

  • 209 klachten zijn toegewezen. Dat is 19% van alle klachten.
  • 914 klachten zijn afgewezen. Dat is 81% van alle klachten.

Wat doen we met uw klacht?

Als wij onze producten of diensten kunnen aanpassen naar aanleiding van uw klacht, dan doen wij dat graag. We informeren u via deze website over de verbeteringen die we hebben opgepakt.

Hierbij een aantal voorbeelden van verbeteringen die we de afgelopen periode hebben doorgevoerd.

1. De informatievoorziening op de pagina pensioenuitkering over uitbetaaldatum lijfrente-/pensioenuitkering is aangepast zodat u weet wanneer u de uitkering kan verwachten. 

2. De no-claim- en offertebrieven van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn verbeterd, waardoor de antwoorden overzichtelijker en duidelijker zijn.  

3. Klantvragen over het proces 'automatische incasso bij inkomensverzekeringen' hebben gezorgd voor een nieuwe werkwijze waardoor de klant gelijk een automatische incasso heeft. 

4. Het proces voor het naverrekenen bij werkgevers met een verzuimverzekering is verder geautomatiseerd, waardoor de werkgever sneller antwoord krijgt wat de financiële consequenties zijn voor de premie van het afgelopen jaar.