Delta Lloyd maakt werk van uw klacht

Delta Lloyd streeft naar tevreden klanten. Daar is een strak beleid en zijn heldere procedures voor. Voor u betekent dit dat we altijd naar een oplossing zoeken als u een klacht hebt over onze producten of dienstverlening.

Klachtenrapportage 2016

Over het afgelopen jaar hebben Delta Lloyd Schade en Leven in totaal 5.242 klachten ontvangen. Een aantal klachten is in 2016 niet afgehandeld en loopt door in 2017. Naast de cijfers van Delta Lloyd Schade en Leven, vindt u onderstaand een rapportage van Delta Lloyd Zorg.

Klachtenrapportages 2016
Geregistreerd aantal klachten per 10.000 verzekeringen 19
Gemiddelde doorlooptijd Leven 4,5 werkdagen
Gemiddelde doorlooptijd Schade 1,2 werkdag
Aantal ontvangen klachten 5242
Aantal afgehandelde klachten 5249
Waarvan toegewezen 4656
Waarvan afgewezen 593
Afgehandelde klachten per productcategorie Geheel intern KIFID Rechter
aantal % aantal % aantal %
Aansprakelijkheidsverzekering 84 2 1 5
0
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 512 10 1 5
0
Beleggingsverzekering 824 16 5 25 1 25
Inboedel- en opstalverzekering
0 6 30
0
Inkomensbeschermingsverzekering 135 3
0
0
Levensverzekeringen overig 201 4 0 0 1 25
Motorrijtuigenverzekering 160 3
0
0
Natura-uitvaartverzekering
0
0
Ongevallenverzekering 18 0
0
Overlijdensrisicoverzekering 412 8 0 0 1 25
Pensioen- en lijfrente verzekering 1140 22 7 35 0 0
Rechtsbijstandverzekering 3 0
0
0
Reis- en vakantieverzekering 37 1
0
0
Schadeverzekeringen overige 1484 28
0
0
Spaarverzekering 168
0 0 1 25
Ziekteverzuimverzekering 47 1
0
0
Totaal Schade en Leven 5225 100 20 100 4 100

Klachtenrapportage zorgverzekering 2016

In 2016 ontvingen wij 1.125 klachten

  • Daarvan hebben wij 1.123 klachten afgehandeld.
  • Gemiddeld kregen wij 81 klachten per 10.000 verzekeringen
  • De gemiddelde doorlooptijd van een klacht was 3,6 werkdagen.

Zo hebben wij de klachten afgehandeld:

  • Intern: 1.089
  • Via de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ): 34
  • Via de rechter: 0

Dit waren de resultaten:

  • 209 klachten zijn toegewezen. Dat is 19% van alle klachten.
  • 914 klachten zijn afgewezen. Dat is 81% van alle klachten.

Wat doen we met uw klacht?

Als wij onze producten of diensten kunnen aanpassen naar aanleiding van uw klacht, dan doen wij dat graag. We informeren u via deze website over de verbeteringen die we hebben opgepakt.

Hierbij een aantal voorbeelden van verbeteringen die we de afgelopen periode hebben doorgevoerd.

1. De informatievoorziening op de pagina pensioenuitkering over uitbetaaldatum lijfrente-/pensioenuitkering is aangepast zodat u weet wanneer u de uitkering kan verwachten. 

2. De no-claim- en offertebrieven van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn verbeterd, waardoor de antwoorden overzichtelijker en duidelijker zijn.  

3. Klantvragen over het proces 'automatische incasso bij inkomensverzekeringen' hebben gezorgd voor een nieuwe werkwijze waardoor de klant gelijk een automatische incasso heeft. 

4. Het proces voor het naverrekenen bij werkgevers met een verzuimverzekering is verder geautomatiseerd, waardoor de werkgever sneller antwoord krijgt wat de financiële consequenties zijn voor de premie van het afgelopen jaar.