Extra kostenverzekering

  • Vergoeding van huur tijdelijke bedrijfsruimte of apparatuur
  • Dekking bij sluiting van uw straat
  • Dekking bij tijdelijke sluiting van winkel- of bedrijvencentrum

Extra kostenverzekering in het kort

Na schade aan het bedrijfsgebouw of andere bedrijfsmiddelen wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Hebt u tijdelijke bedrijfsruimte of computers nodig? Dan is de huur daarvan met de Extra kostenverzekering gedekt. Een Extra kostenverzekering is vooral geschikt voor bedrijven die na schade ergens anders kunnen doorwerken. U loopt dan geen of minder bedrijfsschade op. U kunt de Extra kostenverzekering los afsluiten of als onderdeel van de Bedrijfsschadeverzekering in Het Ondernemerspakket.

Wat is verzekerd?

De Extra kostenverzekering vergoedt extra kosten om het bedrijf draaiende te houden na een verzekerde gebeurtenis. Dit kan brand- of waterschade zijn, maar bijvoorbeeld ook inbraak of tijdelijke sluiting van het bedrijvenpark waar u gevestigd bent. Extra kosten zijn bijvoorbeeld:

  • huur van tijdelijke bedrijfsruimte;
  • huur van computers of communicatieapparatuur;
  • kosten om de tijdelijke locatie geschikt te maken;
  • extra reiskosten van personeel
  • mogelijke extra salariskosten en overwerk.

De kosten worden vergoed door de uitkeringstermijn die u bij het afsluiten van de verzekering kiest.

Wat is niet verzekerd?

Uw brutowinst is niet verzekerd. Voor mislopen van brutowinst kunt u de Bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Ook schade aan het bedrijfsgebouw, inventaris en goederenvoorraad vallen niet onder de Extra kostenverzekering. Hiervoor kunt u de Gebouwenverzekering of Inventaris-en goederenverzekering afsluiten.

Wat kost de verzekering?

De premie is onder andere afhankelijk van de vergoedingstermijn en het te verzekeren bedrag. U kunt de Extra kostenverzekering als maatwerkverzekering afsluiten of als pakketverzekering in Het Ondernemerspakket. Uw verzekeringsadviseur vertelt u graag meer over de mogelijkheden en kosten.
Sluit u meerdere verzekeringen af in Het Ondernemerspakket? Dan staan uw verzekeringen op één polis. Vanaf drie verzekeringen profiteert u van een aantrekkelijke pakketkorting.

Vrijblijvend advies

Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Doe dan de Risicoscan. Hebt u behoefte aan persoonlijk advies over uw verzekeringen? Bespreek dan de mogelijkheden met een onafhankelijke adviseur.

Belangrijke documenten

Schade voorkomen

Bespaar met preventiemaatregelen. Voorkom brand, diefstal en andere schade.