DGA

Overzicht producten

Overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering om de nabestaanden financieel te beschermen. Voor de dga die wil dat zijn gezin financieel goed verzorgd achterblijft. 

Kenmerken

 • Kapitaal wordt direct uitgekeerd als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum.  
 • Op één of twee levens.  
 • Gelijkblijvend of dalend verzekerd kapitaal.  
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is mogelijk.

Voordelen

 • Zekerheid dat gezin met voldoende financiële middelen achterblijft.  
 • Keuze in verzekerd bedrag, aanvullende verzekeringen en dekkingsvormen.   
 • Aantrekkelijke premie.  
 • Voorlopige dekking is mogelijk.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Voor de dga die de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid wil verzekeren. Er zijn drie varianten. 

AOV Zelfstandig Ondernemers
Kenmerken 

 • Uitkering tot de eindleeftijd van de verzekering. 
 • Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. 
 • Aantrekkelijke aanvangskorting de eerste drie jaar van resp. 30%, 20% en 10%. 
 • Mogelijkheid van no-claimkorting als de eerste drie jaar geen schade wordt geclaimd tot een maximum van 30%. 
 • Maximum verzekerd bedrag van € 150.000. 
 • Mogelijkheid indexering van verzekerd bedrag en uitkering.                          

Instap AOV voor zelfstandigen
Kenmerken

 • Het alternatief voor ondernemers die een volledige AOV te duur vinden. 
 • Uitkeringsduur van maximaal vijf jaar. 
 • Uitkering vanaf 55% arbeidsongeschiktheid. 
 • Maximum verzekerd bedrag van € 50.000. 
 • Overstapoptie naar de volledige AOV.                           

Lijfrenteverzekeringen

Om een toekomstige aanvulling op het inkomen te verzekeren. Voor de dga die ook in de privésfeer een pensioenvoorziening wil opbouwen. Er zijn twee varianten. 

Kenmerken

 • Het is mogelijkom de fiscale jaarruimte van de zelfstandig ondernemer om te zetten in een aantrekkelijke aanvulling op het inkomen later.

Lijfrente Traditioneel

Kenmerken

 • Verzekering waarmee een gegarandeerd kapitaal wordt opgebouwd. 
 • Met winstdelingsregeling voor overrente.

Financieel VrijheidsPlan Gerichte Lijfrente

Kenmerken

 • Lijfrenteverzekering op basis van beleggingen. 
 • Verantwoorde beleggingen afgestemd op het risico dat de dga wil nemen. 
 • Mogelijkheid van optionele rendementsgarantie.

Voordelen
Opbouw vindt plaats buiten het risico van de onderneming. 

 • Het is mogelijk een nabestaandenregeling op te nemen.  
 • Het is mogelijk om een uitkering bij arbeidsongeschiktheid op te nemen in de verzekering.  
 • Het is mogelijk om de pensioenopbouw door te laten lopen bij arbeidsongeschiktheid.  
 • Zekerheid met betrekking tot aftrekbaarheid (geen fiscale claim achteraf). 
 • Iedere belastingplichtige die een pensioentekort heeft, kan de premie lijfrenteverzekering aftrekken.

Lijfrente Groeirekening (bancaire lijfrente)

Sparen om een toekomstige aanvulling op het inkomen te verzekeren. Voor de dga die ook in de privésfeer tegen lage kosten een pensioenvoorziening wil opbouwen. 

Kenmerken

 • Een geblokkeerde rekening waarmee wordt gespaard of belegd voor een aanvulling op het pensioen. 
 • De rekening is geblokkeerd omdat de inleg fiscaal aftrekbaar is en alleen mag worden gebruikt voor een lijfrente. 
 • Sparen tegen vaste of variabele rente.

Voordelen

 • Lage kosten. 
 • De klant bepaalt zelf de hoogte en wanneer een bedrag wordt gestort. 
 • Een combinatie van sparen en beleggen is mogelijk.

Levenslooprekening

Voor de dga die fiscaal voordelig wil sparen voor zorgverlof, studie of bijvoorbeeld een sabbatical.

Kenmerken

 • Maandelijks een percentage (max. 12%) van het brutoloon sparen. 
 • De bv houdt het gewenste bedrag in op het brutosalaris. 
 • Het maximaal op te bouwen vermogen is 210% van het brutojaarsalaris.                                  

Voordelen

 • Fiscaal voordelig vermogen opbouwen. 
 • De levensloopregeling heeft geen enkel invloed op het pensioen. 
 • Volledig via internet beschikbaar.

Direct Ingaande Lijfrente

Voor dga’s die geld krijgen uit een lijfrente- of pensioenverzekering dat ze willen omzetten in een Direct Ingaande Lijfrente. 

Kenmerken

 • Een tijdelijke of levenslange periodieke uitkering. 
 • Afsluiten op één of twee levens. 
 • Met de Contraverzekering komt het resterend kapitaal ten goede aan bijvoorbeeld de kinderen.

Voordelen

 • Gegarandeerde uitkering voor de duur van de uitkeringsperiode. 
 • Keuze om de uitkering jaarlijks te indexeren.  
 • Flexibiliteit in het combineren van varianten.  
 • Uitkeringen naar keuze: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Delta Beleggingsadvies

Voor de dga die de pensioenreserve actief wil laten beheren door professionele vermogensbeheerders. 

Kenmerken

 • Persoonlijk advies bij beleggingsbeslissingen op basis van het beleggersprofiel, doelstellingen, persoonlijke situatie en marktomstandigheden.

Voordelen

 • Via de dagafschriften altijd een volledig portefeuilleoverzicht. 
 • Continue portefeuilleanalyse. 
 • Toetsing beleggingsorders. 
 • De DSI-gecertificeerde beleggingsadviseur (geregistreerd bij het Dutch Securities Institute) zijn dagelijks te bereiken voor een persoonlijk advies. 

Delta Lloyd Zelfstandig Beleggen

Voor de dga die zelf zijn pensioenreserve actief wil beleggen. 

Kenmerken

 • Zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid beleggen. 
 • Delta Lloyd voert op eigen initiatief en voor eigen risico gegeven orders uit. 
 • Op basis van een passendheidstoets wordt vastgesteld of de beleggingskennis en –ervaring toereikend is voor Zelfstandig Beleggen.

Voordelen

 • Zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid beleggen. 
 • Via de dagafschriften altijd een volledig portefeuilleoverzicht.