Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA

Het flexibele pensioenplan voor de directeur-grootaandeelhouder


 • Uw pensioenregeling samenstellen zoals ú dat wilt
 • Een voorspelbare premie, geen onverwachte lasten
 • Uw pensioengegevens eenvoudig online inzien en aanpassen

Pensioenregeling op maat

Het Persoonlijk Pensioen Plan biedt een flexibele pensioenregeling die past bij een wereld in beweging. Oók voor de DGA. U kunt:

 • deelnemen aan de collectieve regeling van uw werknemers, of
 • zelf een individuele regeling vormgeven: het Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA. 

Met het Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA hebt u de zekerheid van een voorspelbare pensioenpremie. En u kunt de regeling aanpassen aan uw eigen wensen.

Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA in het kort

Het Persoonlijk Pensioen Plan is een beschikbarepremieregeling. Dit noemen we ook wel een defined contribution-regeling of een DC-regeling. Standaard beleggen wij de betaalde pensioenpremie. Zo bouwt u pensioenkapitaal op. Op uw pensioendatum koopt u zelf van het opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering. U kunt ook (een deel van) uw premie gebruiken om gegarandeerd pensioen aan te kopen. Dit deel van uw pensioenuitkering staat dan al vast, hier beleggen we niet meer mee.

Risico's van een beleggingspensioen

Beleggen betekent altijd dat u risico loopt. Bij het beleggen van uw pensioengeld gaan wij heel zorgvuldig om met dit risico. Dit doen we onder meer door lifecycles te gebruiken. Beleggen in lifecycles betekent dat we het beleggingsrisico langzaam verkleinen als uw pensioendatum dichterbij komt. We beleggen in kleine stapjes een steeds groter deel van uw pensioengeld in Pensioenstabilisatiefondsen. Dit zijn beleggingen met een heel klein beleggingsrisico. 

Daarnaast beschermen de Pensioenstabilisatiefondsen tegen het gevolg van een dalende marktrente op de pensioendatum. Bij een lage marktrente is het namelijk duurder om een pensioenuitkering aan te kopen. U krijgt dan voor hetzelfde pensioenkapitaal een lagere uitkering.

Lees meer over beleggen in lifecycles op de pagina Beleggen met uw pensioengeld.

Uw invloed op de beleggingen

U heeft ook zelf invloed op de beleggingen en het risico dat u loopt. Beleggen wij voor u in lifecycles? Dan kunt u zelf kiezen in welke beleggingsvorm u uw pensioengeld wilt laten beleggen. Iedere beleggingsvorm heeft een eigen aanpak van beleggen en risicospreiding. Er zijn 3 keuzemogelijkheden: 

 • Passieve beleggingsvorm
 • Ambitieuze beleggingsvorm
 • Dynamische beleggingsvorm 

Binnen de gekozen beleggingsvorm kiest u:

 • hoe risicovol u uw pensioengeld wilt laten beleggen.
 • hoe ver u het risico wilt laten afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt. 

Met de risicoprofielbepaler helpen we u te bepalen welke keuze het beste bij u past. 

U kunt ook besluiten om binnen de gekozen beleggingsvorm helemaal zelf uw beleggingsfondsen te kiezen. Dit noemen we ‘Zelf Beleggen’. We beleggen dan niet in een lifecycle, en we bouwen niet automatisch het risico voor u af. U kunt ook niet uw beleggingen voor en na de pensioendatum precies op elkaar laten aansluiten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om verstandig te beleggen. 

Lees meer over uw beleggingskeuzes op de pagina Beleggen met uw pensioengeld.

Beleggen of gegarandeerd pensioen

U bepaalt zelf of u gegarandeerd pensioen wilt inkopen, en voor welk deel van uw pensioenpremie. Of voor welk deel van de eventuele waarde van uw beleggingen. Deze keuze kunt u ieder jaar opnieuw maken. Hebt u gegarandeerd pensioen gekocht, dan loopt u daarna voor dit deel van uw pensioen geen beleggings- of marktrenterisico meer. U loopt wel het risico dat uw gegarandeerde pensioen minder waard wordt door inflatie.

Voordelen van het Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA

Het Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA biedt verschillende voordelen. 

 • Het is fiscaal aantrekkelijk door de omkeerregeling. U betaalt geen belasting en premies volksverzekeringen over de pensioenpremie die u inlegt. Deze betaalt u pas als u de uitkering krijgt.
 • Het biedt naast ouderdomspensioen ook een partner- en wezenpensioen. 
 • U kunt uw regeling zelf vormgeven. Zo weet u zeker dat de regeling aansluit bij uw wensen en behoeften. U kunt zelf beslissen over de hoogte van de premie. 
 • Delta Lloyd zorgt voor professioneel beleggingsbeleid in lifecycles, met aantrekkelijke beheerkosten. U kunt hierop zelf invloed uitoefenen door de lifecycle te kiezen die bij u past. Of door zelf uw beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf Beleggen’). 
 • Met onze Inkomensplanner hebt u altijd online inzicht in uw totale inkomen voor later. Én ziet u wat uw mogelijkheden zijn om dit te beïnvloeden.

Verschillen tussen de DGA en deelnemers in een collectieve pensioenregeling

Voor DGA’s gelden enkele andere wettelijke regels dan voor deelnemers aan een collectieve pensioenregeling. 

 • Als DGA valt u niet onder Pensioenwet. U geniet daarom minder bescherming voor uw pensioen dan gewone werknemers. Wij sturen u wel het begin van uw deelname uw Pensioen 1-2-3 en jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht. 
 • Het Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA valt niet onder de Wet Medische Keuringen. We stellen u bij toetreding tot het Persoonlijk Pensioen Plan enkele gezondheidsvragen. Daarna nodigen we u mogelijk uit voor een (medische) keuring. 
 • Mocht u arbeidsongeschikt worden, dan voert Delta Lloyd de medische beoordeling uit. Bij deelnemers in de collectieve regeling doet UVW dit. 
 • U bent als DGA waarschijnlijk niet verzekerd voor de WIA. Dit betekent dat u geen WIA-uitkering krijgt van de overheid als u (deels) arbeidsongeschikt wordt. Bij het Persoonlijk Pensioenplan voor de DGA hoort op dit moment altijd premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Maar hierop kunt u alleen aanspraak maken als u een (inkomensvervangende) loongerelateerde uitkering krijgt, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of -pensioen. Het is dus belangrijk dat u een losse arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA?

Wilt u weten of het Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA bij u past? Of hoe u deze regeling kunt aanpassen aan úw wensen? Bespreek de mogelijkheden met uw pensioenadviseur. Hebt u nog geen adviseur? Delta Lloyd werkt samen met ervaren onafhankelijke pensioenadviseurs. Zij helpen u graag bij het kiezen van een pensioenregeling.