DGA

Pensioenopbouw: verzekeren of eigen beheer

Pensioenopbouw

Iemand wordt als directeur-grootaandeelhouder aangemerkt als hij ten minste 10% van de aandelen van het bedrijf bezit. Wat betreft pensioenopbouw wordt de dga onderscheiden van zelfstandigen, omdat de (fiscale) mogelijkheden tot pensioenopbouw voor dga’s veel uitgebreider zijn dan voor zelfstandigen.

Onder de Pensioen- en spaarfondsenwet had een directeur-grootaandeelhouder (dga) een aparte positie. Met de komst van de Pensioenwet is deze aparte positie vervallen. Directeuren-grootaandeelhouders vallen buiten de werking van de Pensioenwet. Moet een directeur-grootaandeelhouder verplicht deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds? Dan valt hij wél onder de beschermende werking van de Pensioenwet.

Dga’s die reeds vóór 1 januari 2007 hun pensioen (deels) hadden verzekerd, dus vóór de invoering van de Pensioenwet, hebben in 2007 kunnen kiezen voor de werking van de Pensioenwet. Het overgrote deel van de dga’s met een pensioenverzekering heeft gekozen om buiten de werking van de Pensioenwet te blijven.

Mogelijkheden pensioenopbouw

Dga's kunnen pensioen opbouwen in eigen beheer of via een verzekeraar. Meer informatie hierover leest u in het kennisdossier 'Welke mogelijkheden heeft de dga om pensioen op te bouwen?'

Beide varianten hebben voor- en nadelen. Wij zetten ze voor u op een rij.

Pensioenopbouw verzekeren

Voordelen

 • Hogere pensioenopbouw mogelijk (minimumfranchise € 12.209 (2008))
 • Bij faillissement is het pensioen veiliggesteld
 • Risico’s bij overlijden gedekt
 • Pensioen kan worden gegarandeerd
 • Geïndexeerd pensioen mogelijk
 • Vrijstelling van premie bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren
 • Partnerpensioen altijd te verzekeren
 • Mogelijkheid om ook pensioen op te bouwen over loon in natura     

Nadelen

 • Hoge kosten van de verzekering
 • Minder liquiditeit, kapitaal is niet vrij
 • Als overlijdensdekking niet is meeverzekerd, vervalt het grootste deel van het opgebouwde kapitaal aan de verzekeraar
 • Niet altijd direct inzicht in de kosten en voortgang van de opbouw     


Pensioen opbouwen in eigen beheer

Voordelen

 • Fiscaal voordeel: de pensioenreservering mag ten laste van de winst worden gebracht
 • Liquiditeit, geld blijft in bedrijf (pensioenreservering kan als werkkapitaal worden gebruikt)
 • Lagere kosten ten opzichte van pensioen verzekeren
 • Ook beschermingsconstructie tegen faillissement mogelijk
 • Keuze vermogensbeheer, grotere beleggingsvrijheid
 • Altijd direct inzicht in de kosten en de voortgang van de opbouw  

Nadelen

 • Lagere pensioenopbouw mogelijk (minimumfranchise € 17.804 (2008))
 • Op het moment dat de bedrijfsresultaten tegenvallen, loopt de dga het risico dat er na pensionering niet voldoende vermogen aanwezig is om het pensioen uit te betalen
 • Bij faillissement kan de DGA zijn volledige pensioen kwijt zijn
 • Langleven-risico: kans aanwezig dat er te weinig pensioen is opgebouwd, of dat de pensioenpot leeg raakt bij het ouder worden
 • Onvoldoende middelen bij snel overlijden
 • Partnerpensioen alleen te verzekeren als er een aanwijsbare nabestaande is
 • Kosten voor accountant, beleggingsadviseur, belastingadviseur
 • Niet mogelijk om pensioen op te bouwen over loon in natura
 • Niet toegestaan voor indexatie te reserveren
 • Vrijstelling van premie bij arbeidsongeschiktheid niet mee te verzekeren
 • Nabestaandenpensioen alleen te verzekeren als er een aanwijsbare nabestaande is