Alles voor de directeur grootaandeelhouder

Bezit u ten minste 10% aandelen van uw bedrijf en heeft u ook stemrecht op deze aandelen? Dan bent u directeur groot aandeelhouder (DGA). Als DGA hebt u een bijzondere positie binnen de verzekeringen. Zo moet u voor uzelf bepaalde verzekeringen afsluiten en een pensioen regelen. Delta Lloyd helpt u hierbij.

Welke mogelijkheden heeft de DGA om pensioen op te bouwen?

Wat betreft pensioenopbouw heeft de DGA een andere positie dan zelfstandigen zonder een B.V. Dit komt omdat de dga’s de veel uitgebreidere (fiscale) mogelijkheden tot pensioenopbouw hebben dan zelfstandigen. Wij hebben de voor- en nadelen van de verschillende pensioenen voor u op een rij gezet.

Pensioenopbouw voor de DGA

Belangrijke gebeurtenissen in uw leven als DGA

Misschien wilt u op een bepaald moment in uw carrière op adem komen met een sabbatical? Of u wilt geen risico’s lopen bij arbeidsongeschiktheid? Voor elke belangrijke gebeurtenis in uw (werkzame) leven, heeft Delta Lloyd een geschikt product.

Belangrijke gebeurtenissen in het leven van de DGA