DGA

Gebeurtenissen in het leven van de dga

Voor elke gebeurtenis in uw (werkzame) leven heeft Delta Lloyd een passende oplossing. Enkele voorbeelden.

U wilt uw pensioen regelen via een pensioenverzekering

 • Oplossing: Persoonlijk Pensioenplan individueel
 • Omschrijving: flexibele pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Voor de dga die zijn pensioen wil verzekeren tegen beheersbare lasten.

U wilt (ook) in de privésfeer pensioen opbouwen

 • Oplossing: Financieel Vrijheidsplan Lijfrente (lijfrenteverzekering), Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening (bancaire lijfrente), Traditionele Lijfrente
 • Omschrijving: om een toekomstige aanvulling op het inkomen te verzekeren. Voor de dga van wie pensioenopbouw niet fiscaal gemaximeerd is.       

U hebt in de toekomst behoefte aan: zorgverlof, studieverlof, sabbatical enzovoort

 • Oplossing: Delta Lloyd Levensloopregeling
 • Omschrijving: Voor de dga die fiscaal voordelig wil sparen voor zorgverlof, studie of bijvoorbeeld een sabbatical.       

U wilt de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekeren

 • Oplossing: AOV Zelfstandigen of Instap AOV voor Zelfstandigen
 • Omschrijving: twee mogelijkheden om het inkomen bij arbeidsongeschiktheid te beschermen. De Instap AOV is het alternatief voor dga’s die een volledige AOV te duur vinden.      

U hebt (bijna) de pensioenleeftijd bereikt en er komt geld vrij uit een pensioen- of lijfrenteverzekering

 • Oplossing: Direct Ingaande Lijfrente (levenslange periodieke uitkering)
 • Omschrijving: als na pensioenopbouw in eigen beheer pensioenuitkeringen worden verzorgd door de bv, is er sprake van een ‘langleven-risico’: de opgebouwde pensioenreserve van de bv kan na een periode van uitkering uitgeput zijn. Met de Directe Ingaande Lijfrente wordt een levenslange uitkering gegarandeerd.       

U wilt uw pensioenreserve actief laten beheren door professionele vermogensbeheerders

 • Oplossing: Delta Lloyd Private Banking (Vermogensbeheer)
 • Omschrijving: pensioenreserve wordt actief belegd door de professionele vermogensbeheerders van Delta Lloyd Bank