Transport en logistiek

Nederland is een van de beste transportlanden ter wereld

De sector transport & logistiek bestaat uit goederenwegvervoer, binnenvaart, zeevaart en vervoer per spoor en door de lucht. Veel bedrijven zijn lid van een of meerdere brancheorganisaties. Er zijn ongeveer 28.400 transport & logistiek bedrijven, die zich bezig houden met goederenvervoer, waaronder ruim 14.000 zzp’ers. De omzet bedraagt ongeveer € 62,4 miljard. De verwachting is dat de markt in 2014 en 2015 zal groeien. Het programma van de Topsector Logistiek stimuleert innovatie en samenwerking binnen de branche. Het thema duurzaamheid staat hoog op de agenda. Innovatie en duurzaamheid brengen nieuwe risico’s met zich mee. Dit kan impact hebben op de verzekeringen van transport & logistiek bedrijven.

infographic

Trends en ontwikkelingen in de transport & logistiek hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

Ontwikkelingen op het gebied van ladingdiefstal en verkeersveiligheid zijn belangrijke drijvers voor de risico’s binnen de sector. Binnen de sector transport & logistiek is sprake van een toename van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen.

Programma Topsector Logistiek geeft stimulans aan innovatie en samenwerking

Binnen het programma van de Topsector Logistiek wordt onder meer aandacht gegeven aan het uitwisselen van data via een open ICT platform, synchromodaliteit en cross chain control centers. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee. Binnen het goederenwegvervoer en de binnenvaart is sprake van sterke vergrijzing, waardoor een grote vraag naar personeel ontstaat. De Topsector Logistiek heeft middels De Human Capital Agenda een aantal programma’s gedefinieerd die de beschikking over voldoende gekwalificeerde logistieke professionals moeten garanderen.

Het aantal flexwerkers en zzp’ers neemt toe

Ongeveer 27% van de kosten betreft personeelskosten. Fysieke belasting, verkeersveiligheid en grote werkdruk zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Er is een grote groep zzp’ers, die steeds vaker samenwerkt in flexibele netwerkorganisaties. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot. Piekperiodes in het transport worden steeds meer opgevangen door flexwerkers en zzp’ers. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA kan belangrijker worden.