Schoonmaakbedrijven

Markt voor schoonmaakbedrijven krimpt

Schoonmaakbedrijven houden zich bezig met het reinigen van interieurs van kantoren, met glazenwassen, schoorsteenvegen en met schoonmaken van transportmiddelen. Schoonmaakbedrijven worden steeds minder ingehuurd door overheid en het bedrijfsleven. De overheid heeft plannen voor het inbesteden (in eigen beheer nemen) van het schoonmaken. Het bedrijfsleven gebruikt steeds minder kantoorruimte, als gevolg van trends als het Nieuwe Werken en de inzet van zzp’ers. In totaal zijn er circa 12.500 schoonmaakbedrijven, waaronder circa 7.000 zelfstandigen. De omzet bedraagt ongeveer € 5,0 miljard. De verwachting is dat de markt voor schoonmaakbedrijven in 2014 en 2015 zal krimpen.

infographic

Trends en ontwikkelingen in markt en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

De Rijksoverheid gaat een eigen schoonmaakorganisatie inrichten en daarmee de schoonmaak inbesteden. Dit kan ook gevolgen hebben voor de schoonmaak bij gemeenten. Opdrachtgevers stellen steeds strengere eisen aan de kwaliteit. Certificering en keurmerken kunnen de kwaliteit van schoonmaakbedrijven verhogen. Strengere eisen aan de kwaliteit en keurmerken zorgen ervoor, dat de aansprakelijkheidsverzekeringen toenemen aan belang. Certificaten en keurmerken kunnen een belangrijke basis vormen voor preventie-eisen van verzekeraars en leiden tot een betere beheersing van risico’s. Schoonmaakbedrijven maken relatief veel gebruik van bestelauto’s.

Multiserviceconcepten en prestatiecontracten kunnen zorgen voor groei, inzet van technologie kan zorgen voor efficiencyverbetering

Er is sprake van een trend naar uitbreiding van de dienstverlening door schoonmaakbedrijven. Deze zogenaamde multiserviceconcepten bieden aanvullend diensten zoals beveiliging en catering. De risico’s van dergelijke multiserviceconcepten kunnen anders zijn dan die van alleen schoonmaak. Een goede risicoanalyse en mogelijk aanpassing van de dekkingen en verzekeringen kunnen belangrijk zijn. Schoonmaakbedrijven gebruiken steeds vaker geavanceerde schoonmaakmachines, zoals robot stofzuigers. Sensoren kunnen worden gebruikt om de schoonmaakstatus van gebouwen te meten. Goede werkmaterieel en elektronica verzekeringen kunnen risico’s op schade aan deze sensoren afdekken.

Het aantal flexwerkers neemt toe

Bij schoonmaakbedrijven betreft meer dan 60% van de kosten personeelskosten. Fysieke belasting zoals stofzuigen en schrobben zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Er zijn relatief veel flexwerkers in de branche. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA kan belangrijker worden.