Restaurants, snackbars en catering

Markt voor restaurants, snackbars en catering groeit beperkt

De branche restaurants, snackbars en catering is onderdeel van de horeca. Veel bedrijven zijn lid van de brancheorganisatie. Er zijn ongeveer 30.600 restaurants, snackbars en catering bedrijven, waaronder 18.000 bedrijven met slechts een of twee werkzame personen. De omzet bedraagt ongeveer € 11,3 miljard. De markt is gegroeid de afgelopen jaren. De verwachting is dat de markt in 2014 en 2015 verder groeit, in 2014 sneller dan de economie en in 2015 minder snel dan de economie. Het aantal buitenlandse keukens groeit.

infographic

Nieuwe concepten wet- en regelgeving hebben invloed op de risico's en verzekeringen

Er komen steeds meer nieuwe concepten op de markt, zoals yoghurt- en ambachtelijke ijssalons, juicebars, pop-up restaurants en huiskamerrestaurants. Deze concepten kunnen nieuwe risico’s met zich meebrengen. Binnen de branche is een toenemende vraag naar vers, duurzaam, biologisch en lokaal voedsel. Tegelijkertijd komt er steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen. Goede verzekeringen voor productaansprakelijkheid, brand en bedrijfsschade zijn erg belangrijk in de branche.

Online reserveren en reviews bepalen de omzet binnen de branche

Online reserveren via sites als Seatme van Iens neemt toe in aandeel. Veel gasten gebruiken reviews van Iens om hun keuze voor een restaurant te maken. Smartphones worden door consumenten steeds meer gebruikt voor boodschappenlijstjes en recepten. Betaalsystemen in restaurants worden steeds geavanceerder en belangrijker. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van cybercriminaliteit.

Het aantal flexwerkers en zzp'ers neemt toe

Ongeveer 31% van de kosten betreft personeelskosten. Het aandeel flexwerkers neemt toe. Fysieke belasting en onregelmatige werktijden zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De instroom in de WGA en de publieke sectorpremies van het UWV voor WGA en Ziektewet stijgen in 2015. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex en WGA kan belangrijker worden. Er is toenemende groep zzp’ers. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot.