Reclamebureaus

Markt voor reclamebureaus groeit

Reclamebureaus houden zich bezig met advies over en uitvoering van marketing- en communicatiestrategie en reclamecampagnes. Daarnaast handelen ze in advertentieruimte. De markt is vrijwel niet georganiseerd in brancheorganisaties. In totaal zijn er ruim 29.000 reclamebureaus, waaronder circa 25.000 zelfstandigen. Er zijn bijna net zoveel zelfstandigen als werknemers in de branche. De omzet bedraagt ongeveer € 6,3 miljard. De verwachting is dat de markt voor reclamebureaus in 2016 zal groeien in lijn met de economie.

infographic

Trends en ontwikkelingen in markt en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

Reclamebureaus zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen, omdat reclames via televisie en print dalen. On-demand videodiensten zoals Netflix, waar geen reclames te zien zijn, en een sterke daling van de verkoop van dagbladen en andere gedrukte media zijn hier debet aan. Product placement is een subtiele manier om alsnog reclame te maken. Online reclame en social media worden daarom steeds meer gebruikt door reclamebureaus. In combinatie met strengere regels van de Reclame Code Commissie en de cookiewet kan dit leiden tot een verandering van de risico’s op het gebied van aansprakelijkheid en intellectueel eigendom. Een goede risicoanalyse en mogelijk aanpassing van de dekkingen en verzekeringen kunnen belangrijk zijn.

Online reclame en nieuwe technologie zoals augmented reality zijn drijvers voor groei

Bestedingen aan online reclame, zoals search engine optimization (SEO) en Google Adwords blijven toenemen. Reclamebureaus gebruiken steeds meer nieuwe technologieën. Voorbeelden hiervan zijn ‘Augmented Reality’ (AR), virtual boarding bij sportwedstrijden en games. Innovaties en technologische veranderingen kunnen ertoe leiden dat de dekkingen van de huidige verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid en mogelijk technische verzekeringen tekortschieten. Door analyse kan worden bepaald welke dekkingen nog van toepassing zijn en welke niet.

Het aantal flexwerkers en zzp’ers neemt toe

Bijna een kwart van de kosten betreft personeelskosten. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van het werk ingekocht bij zzp’ers in de branche. Bij reclamebureaus is vaak sprake van grote werkdruk en psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Reclamebureaus werken vaak evement- en seizoensgedreven. Er is een zeer grote groep zzp’ers in de branche. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot.