Mode en gebruiksartikelenwinkels

Martkt voor non-food winkels in de detailhandel groeit beperkt

De branche mode- en gebruiksartikelenwinkels, onderdeel van de detailhandel, bestaat uit winkels in mode, huishoudelijke artikelen, consumentenelektronica, recreatieartikelen, persoonlijke verzorgingsproducten en luxe producten. Veel bedrijven zijn lid van een of meerdere brancheorganisaties. Er zijn ruim 50.000 non-food winkels, waaronder 35.000 bedrijven met slechts een of twee werkzame personen. De omzet bedraagt ongeveer € 49,1 miljard. De markt is gekrompen de afgelopen jaren. De verwachting is dat de markt in 2014 en 2015 weer beperkt groeit, maar wel minder snel dan de economie. Consumentenvertrouwen en koopbereidheid zijn belangrijke drijvers voor deze branche.

infographic

Transparantie, MVO, duurzaamheid en wet- en regelgeving hebben invloed op de risico's en verzekeringen

Binnen de branche is een toenemende vraag naar duurzame producten, die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd. Transparantie over de productie van deze producten en een goed MVO beleid worden steeds meer verlangd door consumenten. Er komt steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid van speelgoed. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen. Goede verzekeringen voor aansprakelijkheid, brand en bedrijfsschade zijn erg belangrijk in de branche.

Online verkopen, social media en 3D-printers geven stimulans aan innovatie binnen de branche

Verwacht wordt dat online verkopen op termijn een derde van de totale omzet bij non-food winkels uitmaken. Winkels in mode- en gebruiksartikelen gebruiken steeds vaker social media in hun marketinguitingen. De 3D-printer heeft ook zijn intrede in de consumentenmarkt gedaan. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van cybercriminaliteit.