Groothandel in kleding en textiel

Markt voor groothandel in kleding en textiel staat onder druk

De branche groothandel in kleding en textiel bestaat uit groothandels in bovenkleding, werkkleding, onderkleding, schoenen en textiel. Veel bedrijven zijn lid van een of meerdere brancheorganisaties. Er zijn ongeveer 3.800 groothandels in kleding en textiel, waaronder 3.000 bedrijven met slechts een of twee werkzame personen. De omzet bedraagt ongeveer € 9,3 miljard, waarvan een groot deel inkoop betreft. De markt is gekrompen de afgelopen jaren. De verwachting is dat de markt in 2014 verder krimpt en zich in 2015 zal stabiliseren. Groothandels nemen steeds vaker het voorraadrisico van afnemers over. Dit kan impact hebben op de verzekeringen.

infographic

MVO, duurzaamheid en wet- en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

Binnen de branche is een toenemende vraag naar transparantie. MVO en duurzaamheid zijn hier belangrijke handvaten voor. Middels gezamenlijke programma’s binnen de keten wordt onder meer gewerkt aan meer transparantie op het gebied van fabrieken en subcontractors waarmee wordt samengewerkt. Er komt steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen. Goede verzekeringen voor aansprakelijkheid, brand en bedrijfsschade zijn erg belangrijk in de branche.

Nanotechnologie, 3-D printer en biokatoen geven stimulans aan innovatie binnen de branche

Nanotechnologie wordt onder meer toegepast in kleding en textiel om transpiratie te weren en coatings te maken, die een zelfreinigende werking hebben. Er zijn inmiddels voorbeelden van ontwerpers, die met een 3-D printer kleding hebben ontworpen. Biokatoen wordt steeds meer gebruikt als duurzame grondstof. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van productaansprakelijkheid.