Industrie

Nederland behoort tot de wereldtop in basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance materialen.

De sector industrie bestaat uit de industrie voor voedingsmiddelen, de chemie, de metaalelektro en de overige industrie. Veel bedrijven zijn lid van een of meerdere brancheorganisaties. Er zijn ongeveer 56.500 bedrijven die zich bezig houden met de productie van eindproducten en halffabricaten, waaronder circa 39.000 zelfstandigen. De omzet bedraagt ongeveer € 315 miljard. De verwachting is dat de markt in 2014 en 2015 sterker zal groeien dan de economie. Het Topsectoren beleid stimuleert innovatie en samenwerking binnen de sector. De thema’s veiligheid, duurzaamheid en milieu staan hoog op de agenda. Innovatie en duurzaamheid brengen nieuwe risico’s met zich mee. Dit kan impact hebben op de verzekeringen van bedrijven in de industrie.

infographic

Trends en ontwikkelingen in de industrie hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

De industrie is een kapitaalintensieve sector en de inkoop van grondstoffen is een belangrijke kostenpost. De inkoopprijzen van grondstoffen zijn erg volatiel. Directe investeringen in productiecapaciteit in lageloonlanden zijn sterk gestegen. Daarnaast wordt de productie van standaardonderdelen steeds meer uitbesteed. Binnen de industrie is sprake van een toename van wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen.

Programma’s Topsectoren geeft stimulans aan innovatie en samenwerking

Binnen de innovatie agenda’s van de Topsectoren agri & food, chemie, high tech systemen & materialen en life sciences & health wordt onder meer aandacht gegeven aan nieuwe technologie, efficiënter produceren, duurzaamheid, slimme oplossingen en export. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee. Het vasthouden en aantrekken van goedopgeleide beroepsbevolking met voldoende vakbekwame technici is een grote uitdaging. De Topsectoren hebben hiervoor een human capital agenda, techniekpact en masterplan bèta en technologie opgesteld.

Het aantal flexwerkers en zzp’ers neemt toe

Ongeveer 14% van de kosten betreft personeelskosten. Het aandeel flexwerkers neemt toe. Fysieke belasting, machineveiligheid en het werken met specifieke stoffen zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De instroom in de WGA en de sectorpremies voor WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex stijgen in 2015. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex en WGA kan belangrijker worden. Er is toenemende groep zzp’ers. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot.