ICT-dienstverlening

ICT-dienstverlening is een dynamische markt die steeds belangrijker is in de maatschappij en economie

De ICT-dienstverlening bestaat uit softwareontwikkelaars, IT-adviesbureaus en webhosting bedrijven. De markt is beperkt georganiseerd. Slechts een klein deel van de bedrijven is lid van een brancheorganisatie. Er zijn bijna 58.000 ICT-dienstverleners, waaronder circa 47.000 zelfstandigen. De omzet bedraagt ongeveer € 27,4 miljard. De verwachting is dat de markt in 2016 sterker zal groeien dan de economie. De segmenten softwareontwikkeling en webhosting op basis van cloud computing groeien het meest. De markt ontwikkelt zich razendsnel en dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Dit kan impact hebben op de verzekeringen van ICT-dienstverleners.

infographic

Trends en ontwikkelingen in de ICT-dienstverlening hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

Consumenten en bedrijven verwachten dat gegevens overal en altijd snel voorhanden zijn. Cloud computing (gedeelde software en infrastructuur), Big Data en sharing bedrijven zoals Airbnb en Uberpop zorgen voor groei in de markt. Nederland is ook een voorloper op het gebied van softwareontwikkeling voor gaming. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee op het gebied van aansprakelijkheid en schade aan technische apparatuur, zoals computers en servers. Storingen of schade aan apparatuur kan een aanzienlijk omzetverlies en bedrijfsstagnatie tot gevolg hebben. Goede preventie en risicomanagement maatregelen en goede verzekeringen kunnen de risico’s beperken of afdekken. Nieuwe toepassingen van ICT, zoals bij 3D-printers, zelfsturende auto’s en energiebesparing, kunnen nieuwe risico’s op het gebied van aansprakelijkheid opleveren. Energiebesparing voor ICT apparatuur, met name voor grote data centers, is een belangrijk onderwerp voor de toekomst.

Cybercrime neemt toe en levert aanzienlijke schade op

Steeds meer apparaten zijn verbonden met internet. Dit wordt ook wel het ‘internet der dingen’ genoemd. De toename van cybercrime zorg ervoor, dat beveiliging een steeds belangrijker thema wordt. Er zijn inmiddels speciale verzekeringen hiervoor op de markt. Goede verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid zoals beroepsaansprakelijkheid kunnen hier ook een rol spelen.

Het aantal zzp’ers neemt toe

Ongeveer 46 procent van de kosten van softwareontwikkelaars en IT-adviesbureaus betreft personeelskosten. Er is vaak sprake van grote werkdruk en psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Er is een grote groep zzp’ers, die steeds vaker samenwerkt in flexibele netwerkorganisaties. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot.