Hotels en pensions

Markt voor hotels en pensions groeit

De branche hotels en pensions is onderdeel van de horeca. Veel bedrijven zijn lid van de brancheorganisatie. Er zijn ongeveer 3.400 hotels en pensions, waaronder 2.100 bedrijven met slechts een of twee werkzame personen. De omzet bedraagt ongeveer € 3,7 miljard. De markt is gegroeid de afgelopen jaren. De verwachting is dat de markt in 2014 en 2015 verder groeit, sneller dan de economie. Het aantal toeristen en zakenlieden dat Nederland bezoekt, groeit.

infographic

Verandering van eigendomsstructuur en wet- en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

Het aandeel van grote, vaak internationale, ketens neemt toe. Deze ketens worden steeds meer serviceorganisaties en hebben steeds minder vastgoed in eigen beheer en steeds minder personeel in dienst. Dit kan impact hebben op de verzekeringen van hotels en pensions. Binnen de branche is een toenemende aandacht voor duurzaamheid. Er komt steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne en veiligheid. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen. Goede verzekeringen voor aansprakelijkheid, brand en bedrijfsschade zijn erg belangrijk in de branche.

Reserveringssites en reviews bepalen de omzet binnen de branche, Airbnb vormt een bedreiging

Reserveringssites als Booking.com nemen al 35% van de hotelboekingen voor hun rekening. Veel gasten gebruiken reviews om hun keuze voor een hotel te maken. Airbnb is een concept, waarbij particuliere eigenaren hun woning verhuren via een online platform. Het gebruik ervan is in kort tijd zeer sterk gegroeid. Voor verhuurders biedt het risico’s, omdat ze niet zijn verzekerd voor brand, schade of ongelukken van hun gasten. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van cybercriminaliteit.

Het aantal flexwerkers neemt toe

Ongeveer 37% van de kosten betreft personeelskosten. Het aandeel flexwerkers neemt toe. Fysieke belasting en onregelmatige werktijden zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De instroom in de WGA en de publieke sectorpremies van het UWV voor WGA en Ziektewet stijgen in 2015. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex en WGA kan belangrijker worden.