Groothandel in computers en randapparatuur

Markt voor groothandel in computers en randapparatuur staat onder druk

De branche groothandel in computers en randapparatuur bestaat uit groothandels in computers, randapparatuur en software. Sommige bedrijven breiden deze activiteit uit met ICT diensten, zoals onderhoudscontracten. Er zijn ongeveer 3.500 groothandels in computers en randapparatuur, waaronder 2.500 bedrijven met slechts een of twee werkzame personen. De omzet bedraagt ongeveer € 46,3 miljard, waarvan een groot deel inkoop betreft. De markt heeft sterke fluctuaties gekend de afgelopen jaren. De verwachting is dat de markt in 2014 verder krimpt en in 2015 weer licht zal groeien. Groothandels nemen steeds vaker het voorraadrisico van afnemers over. Dit kan impact hebben op de verzekeringen.

infographic

Toename vraag naar tablets, smartphones, cloud computing heeft invloed op de risico’s en verzekeringen

Binnen de branche is een toenemende vraag naar tablets en smartphones als vervanging voor PC’s en laptops. Afnemers willen steeds meer apparatuur en software alleen gebruiken en niet zelf bezitten. Cloud computing neemt daardoor sterk toe aan belang. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen. Goede verzekeringen voor brand en bedrijfsschade zijn erg belangrijk in de branche.

Wearables en toename gebruik van internet geven stimulans aan innovatie binnen de branche

Computertechnologie in de vorm van horloges, brillen en armbanden, ook wel wearables genoemd, is een groeimarkt.  Door een toename van de verbondenheid van machines met internet en het gebruik van big data, stijgt de vraag naar servers. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van productaansprakelijkheid.