Cafés

Markt voor cafés groeit in 2014, maar krimpt in 2015

De branche cafés is onderdeel van de horeca. Veel bedrijven zijn lid van de brancheorganisatie. Er zijn ongeveer 10.500 restaurants, snackbars en catering bedrijven, waaronder 6.900 bedrijven met slechts een of twee werkzame personen. De omzet bedraagt ongeveer € 3,0 miljard. De markt is sterk gekrompen de afgelopen jaren. De verwachting is dat de markt in 2014 groeit als gevolg van de WK voetbal en 2015 weer krimpt. Het aantal cafés en de uitgaven van consumenten per cafébezoek dalen. De branche heeft een sterk lokaal karakter.

infographic

Veranderingen in wet- en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

De BTW- en accijnsverhogingen, het verhogen van de alcoholleeftijd naar 18 jaar en het rookverbod hebben een negatief effect op de omzet en winstgevendheid Tegelijkertijd komt er steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Betaalsystemen worden steeds geavanceerder en belangrijker. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen. Goede verzekeringen voor aansprakelijkheid, brand en bedrijfsschade zijn erg belangrijk in de branche.

Het aantal flexwerkers en zzp’ers neemt toe

Ongeveer 29% van de kosten betreft personeelskosten. Het aandeel flexwerkers neemt toe. Fysieke belasting en onregelmatige werktijden zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De instroom in de WGA en de publieke sectorpremies van het UWV voor WGA en Ziektewet stijgen in 2015. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex en WGA kan belangrijker worden. Er is toenemende groep zzp’ers. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot.