Architecten- en ingenieursbureaus

Markt voor architecten en ingenieurs groeit

Architecten zijn sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de bouw. Ingenieurs zijn sterk afhankelijk van de investeringsbereidheid van de overheid en het bedrijfsleven. De krimp in de bouw heeft gezorgd voor een halvering van de markt voor architecten. Ingenieurs hebben minder te leiden gehad van de daling in investeringen, maar zijn wel achteruitgegaan in omzet. In totaal zijn er bijna 38.000 architecten- en ingenieursbureaus, waaronder circa 34.000 zelfstandigen. De omzet bedraagt ongeveer € 13,7 miljard, grotendeels voor rekening van ingenieursbureaus. De verwachting is dat de markt voor architecten en ingenieurs in 2016 sterker zal groeien dan de economie.

infographic

Trends en ontwikkelingen in markt en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

Architecten krijgen steeds vaker vragen van particulieren, waarbij steeds vaker samengewerkt in een collectief (particulier) opdrachtgeverschap (CPO). Daarnaast richten architecten zich steeds meer op herbestemming van leegstaande kantoren en andere niet-woningen. De woningmarkt trekt sinds begin 2014 weer aan. Architecten zijn vaak meeverzekerd op de construction all risk (CAR) verzekering van de aannemer of opdrachtgever. Architecten hebben steeds meer te maken met geïntegreerde contracten en aanbestedingen, waardoor het steeds lastiger wordt om winstgevend te draaien. Ingenieurs richten zich steeds meer op eigen ontwikkeling en beheer. Dit is niet altijd even succesvol, gezien het faillissement van Imtech. Ketensamenwerking tussen architecten en ingenieurs kan zorgen voor innovatie. Er wordt onder meer samengewerkt op het gebied van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Uitbreiding van het takenpakket, zoals ontwikkeling en exploitatie in eigen beheer kan impact hebben op de aansprakelijkheid, zoals de beroepsaansprakelijkheid. Een goede risicoanalyse en mogelijk aanpassing van de dekkingen en verzekeringen kunnen belangrijk zijn.

Bouwwerk Informatie Model (BIM) en duurzaamheid zijn drijvers voor kwaliteitsverbetering en groei

In de bouw wordt het Bouwwerk Informatie Model (BIM) steeds meer gemeengoed. Het is een digitaal informatiemodel dat, meestal met een 3D-model, in een database wordt vastgelegd. Dit model leidt tot betere samenwerking in de keten en zorgt daardoor voor een verbetering van de kwaliteit. Afhankelijkheid van dit informatiemodel kan risico’s met zich meebrengen. Goede preventiemaatregelen en verzekeringen op het gebied van bedrijfsschade en aansprakelijkheid kunnen een oplossing bieden. 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor architecten en ingenieurs. Architecten maken hun ontwerpen vaker energiezuinig of zelfs energieneutraal. Ingenieurs krijgen steeds meer te maken met duurzame technologie, zoals windmolens, zonnepanelen en vergistingsinstallaties. Innovaties en technologische veranderingen kunnen ertoe leiden dat de dekkingen van de huidige verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid en mogelijk technische verzekeringen tekortschieten. Door analyse kan worden bepaald welke dekkingen nog van toepassing zijn en welke niet.

Het aantal zzp’ers neemt toe

Ongeveer de helft van de kosten betreft personeelskosten. Er is een schaarste aan goede gespecialiseerde ingenieurs en een overaanbod aan architecten. Er is vaak sprake van grote werkdruk en psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Er is een grote groep zzp’ers in de branche, met name bij architecten. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot.