Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren

Markt voor advocaten, rechtskundige adviesbureaus en notarissen groeit en markt voor accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs krimpt

Advocaten, rechtskundige adviesbureaus, notarissen, deurwaarders, incassobureaus en octrooibureaus adviseren over en ondersteunen bij juridische onderwerpen. Accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs ondersteunen bij administratieve taken en de boekhouding. De markt is sterk georganiseerd in meerdere belangenorganisaties en registers. Er zijn ruim 46.000 juridisch en administratief dienstverleners, waaronder circa 40.000 zelfstandigen. De omzet bedraagt ongeveer € 15,4 miljard. De verwachting is dat de markt voor advocaten, rechtskundige adviesbureaus en notarissen in 2015 sterker zal groeien dan de economie. De markt voor accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs is sterk gekrompen sinds 2007. De verwachting is dat in 2016 de krimp doorzet. Automatisering van de administratie bij bedrijven heeft een negatieve impact op deze markt.

infographic

Trends en ontwikkelingen in markt en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

De tarieven van advocaten staan onder druk. Rechtskundige adviesbureaus komen met nieuwe business modellen zoals abonnementen en no-pay-no-cure. De vrije advocaatkeuze bij het gebruik van een rechtsbijstandverzekering kan zorgen voor groei in de markt voor advocaten en tegelijkertijd een toename van de kosten voor verzekeraars. Notariskantoren profiteren van het aantrekken van de woningmarkt, maar hebben wel te maken met nieuwe toetreders zoals de HEMA. Accounts hebben te maken met een toenemende vraag naar onafhankelijkheid en strengere audit-regels. Daarnaast krijgen zij steeds vaker vragen op het gebied van inkomensverzekeringen en pensioen. Het belastingstelsel wordt de komende jaren herzien, wat leidt tot meer werk voor belastingadviseurs. Innovatieve business modellen strengere regelgeving kunnen nieuwe risico’s met zich meebrengen en impact hebben op de beroepsaansprakelijkheid.

Het aanbod van online en telefonisch juridisch advies en online boekhouden neemt toe

Er komen steeds meer nieuwe concepten voor efficiënte en goedkope juridische en administratieve dienstverlening op de markt. Bij rechtskundig adviesbureaus gaat het om een combinatie van internet en telefoon. Bij boekhouden gaat het om een combinatie van online en software voor de eigen computers. De toename van cybercrime zorg ervoor, dat beveiliging een steeds belangrijker thema wordt. Er zijn inmiddels speciale verzekeringen hiervoor op de markt. Goede verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid zoals beroepsaansprakelijkheid kunnen hier ook een rol spelen. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van kantoormanagementsoftware. Preventieadvies en goede verzekeringen kunnen de risico’s beperken of afdekken en daardoor bedrijfsstagnatie en omzetverlies voorkomen.

Het aantal flexwerkers en zzp’ers neemt toe

Meer dan de helft van de kosten betreft personeelskosten. Bij advocaten is vaak sprake van grote werkdruk en psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Er is een tekort aan ervaren accountants. Piekperiodes in het jaar, zoals in de eerste vier maanden van het jaar bij accountants, worden steeds meer opgevangen door flexwerkers en zzp’ers. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA kan belangrijker worden.