Organisatieadvies-, marktonderzoek- en PR-bureaus

Markt voor organisatieadviesbureaus, marktonderzoekbureaus en PR-bureaus blijft stabiel

De markt van adviesbureaus bestaat uit organisatieadviesbureaus en managementadviesbureaus. Daarnaast ondersteunen marktonderzoekbureaus bij het werven van data en inzichten. De markt is vrijwel niet georganiseerd in brancheorganisaties. In totaal zijn er bijna 103.000 adviesbureaus, waaronder ongeveer 95.000 zelfstandigen. Er zijn inmiddels bijna net zoveel zelfstandigen als werknemers werkzaam in de branche. De omzet bedraagt ongeveer € 17,4 miljard.

infographic

Trends en ontwikkelingen in markt en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

Managementadviesbureaus richten zich steeds meer op het creëren van eigen kennis en inzichten. Investeren in ‘Big Data’ en kennissystemen worden belangrijker en ‘data driven’ adviesopdrachten nemen toe. De vraag naar strategisch advies en specialistische kennis neemt toe en de vraag naar procesbegeleiding neemt af. Organisatieadviesbureaus hebben moeite zich te onderscheiden van elkaar. Marktonderzoekbureaus richten zich steeds meer op consultancy, omdat opdrachtgevers vaker inzichten willen en niet alleen onderzoeksdata. Verandering van type dienstverlening kan impact hebben op de risico’s voor onder meer aansprakelijkheid zoals beroepsaansprakelijkheid. Een goede risicoanalyse en mogelijk aanpassing van de dekkingen en verzekeringen kunnen belangrijk zijn.

Big Data, online en real-time marktonderzoek en social media zijn drijvers voor groei

Steeds meer managementadviesbureaus gebruiken Big Data om hun adviezen te onderbouwen of er over te adviseren. Adviesbureaus werken steeds vaker samen in virtuele en sociale netwerken aan hetzelfde project. Bij marktonderzoek wordt steeds meer online en real-time marktonderzoek en reporting ingezet. De toename van cybercrime zorg ervoor, dat beveiliging een steeds belangrijker thema wordt. Er zijn inmiddels speciale verzekeringen hiervoor op de markt. Goede verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid zoals beroepsaansprakelijkheid kunnen hier ook een rol spelen. Ook worden nieuwe typen van onderzoek gebruikt, zoals neuromarketing. Preventieadvies en goede verzekeringen kunnen de risico’s beperken of afdekken en daardoor bedrijfsstagnatie en omzetverlies voorkomen.

Het aantal flexwerkers en zzp’ers neemt toe

Bijna 50% van de kosten betreft personeelskosten bij adviesbureaus. Bij adviseurs is vaak sprake van grote werkdruk en psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Bij organisatieadviesbureaus worden steeds meer tijdelijke contracten gesloten. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA kan belangrijker worden. 

Er is een zeer grote groep zzp’ers, die steeds vaker samenwerkt in flexibele netwerkorganisaties. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot