Bedrijfsovername

Risico's bij bedrijfsovername

Ondernemen is risico’s nemen. Dit geldt zeker bij een bedrijfsovername. Maar wat zijn uw risico’s? Het is belangrijk om dat goed in beeld te brengen. De riskmanagement-specialisten van Delta Lloyd staan voor u klaar en kunnen u hierbij helpen.

Waarom Riskmanagement?

U kunt altijd te maken krijgen met onverwachte schade. Bijvoorbeeld door een inbraak, brand of storm. De kosten kunnen dan hoog oplopen. Uw bedrijf kan daardoor zelfs komen stil te liggen.

Een riskmanagement-specialist van Delta Lloyd brengt de risico’s van uw bedrijf in kaart. Deze specialist schat in wat de gevolgen kunnen zijn. En wat u kunt doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Als alles helder is, kunt u beter beslissen welke risico’s u neemt en welke u wilt verzekeren.

Inzicht in risicogebieden

Op welke risico’s let de riskmanager: 

  • Materiële risico’s: bijvoorbeeld het risico van directe schade aan uw bedrijfsgebouwen en materiaal. Ook schade die het gevolg is van deze schade (gevolgschade) is verzekerd. Bijvoorbeeld als uw bedrijf stilligt door brandschade.
  • Aansprakelijkheidsrisico’s: dit zijn risico’s die u loopt als u schade veroorzaakt bij anderen. Bijvoorbeeld door een gebrekkig product of een vergissing tijdens het werk.
  • Personenrisico’s: zoals werkgeversaansprakelijkheid. Bijvoorbeeld het risico van een ongeval tijdens het werk.
  • Criminaliteitsrisico’s: bijvoorbeeld het risico van diefstal door personeel of het risico van een overval op uw geldloper.
  • Wetgevingsrisico’s: bijvoorbeeld van strengere milieuwetten of regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wat krijgt u?

Zorg dat u een helder zicht hebt op de risico’s in uw bedrijf. De riskmanagement-specialisten van Delta Lloyd kunnen u daarbij helpen. U krijgt na afloop een uitgebreid rapport van de risico’s die gelden voor uw bedrijf.
  • Per deelgebied worden de risico’s afgezet tegen het verbeterpotentieel.
  • Per risico worden de kans en de ernst van het risico aangegeven.     

Bovendien wordt in het rapport duidelijk welke maatregelen u kunt nemen om:

  • het risico weg te halen;
  • het risico te beperken;
  • op een goede manier met het risico om te gaan.

Ten slotte geeft de riskmanagement-specialist u advies. Welke stappen moet u nemen om de risico’s onder controle te krijgen?

Hoe kunt u uw bedrijfscontinuïteit waarborgen?

Niet ieder risico kunt u vermijden. Met de juiste verzekeringen kunt u zorgeloos blijven ondernemen. Kijk samen met uw verzekeringsadviseur naar uw verzekeringspakket. Hij zorgt ervoor dat het zo goed mogelijk is afgestemd op uw wensen.