Aandachtspunten bedrijfsovername

Personeel

Medewerkers kunnen onzeker worden van een bedrijfsovername. Raken ze misschien hun baan kwijt? Ze kunnen opzien tegen de veranderingen die een overname met zich meebrengt. Het aantal ziekmeldingen kan daardoor toenemen.

Soms proberen medewerkers ontslag te voorkomen door zich ziek te melden. Ze vergissen zich: bij een overname mag de werkgever ook een zieke medewerker ontslaan. Hoe voorkomt u dat allerlei medewerkers zich ziek melden? Personeel dat zich ziek meldt kost u namelijk geld.

Goed informeren

Wilt u onrust en ziekteverzuim onder het personeel beperken? Informeer uw medewerkers dan zo goed mogelijk! Welke informatie is nuttig voor uw personeel? Vertel uw medewerkers:

  • hoe de overname zal verlopen; 
  • welke stappen u neemt;
  • wat er precies verandert;
  • wat de gevolgen zijn van de veranderingen (voor het personeel).

Persoonlijke gesprekken

Het is belangrijk uw personeel op papier te informeren. Maar het is ook belangrijk om persoonlijke gesprekken met uw personeel te voeren. In een persoonlijk gesprek kunnen uw medewerkers meteen vragen stellen en hun zorgen vertellen. Bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst of teamoverleg. Maar ook één-op-één gesprekken zijn belangrijk. Bijvoorbeeld gesprekken tussen het personeel en de direct leidinggevende.

Belangstelling

Ga niet alleen een gesprek aan, maar toon ook belangstelling. Deze gesprekken kunnen veel narigheid voorkomen. U kunt ook een vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf aanstellen. De medewerkers kunnen bij deze persoon dan hun hart luchten.

Verstoord contact

Gaat het toch mis in het contact tussen u en uw medewerkers? Misschien kan een bedrijfsmaatschappelijk werker van buiten uw bedrijf helpen. Deze maatschappelijk werker kan ervoor zorgen dat de sfeer weer beter wordt. Dit kan ziekteverzuim verminderen.

Medisch onderzoek

Ook regelmatig medisch onderzoek kan ziekteverzuim beperken tijdens een bedrijfsovername. U weet dan snel of een medewerker dreigt ziek te worden. Bovendien kan het de medewerker helpen zich weer beter te voelen tijdens zijn werk.

Elk bedrijf is anders

Elk bedrijf en elke situatie is anders. De tips om ziekteverzuim te beperken zijn daarom algemene tips. Ook belangrijk: sluit op tijd een verzuimverzekering af. U krijgt dan ondersteuning en advies hoe u ziekteverzuim in uw bedrijf kunt voorkomen

Dit is een aantal algemene maatregelen die ziekteverzuim bij een overname beperken. Maar elk bedrijf en elke situatie is anders. Een proactieve aanpak op maat is daarom van belang. Sluit op tijd een verzuimverzekering af en informeer bij uw verzekeraar naar effectief preventieadvies en ondersteuning.