Aandachtspunten bedrijfsovername

De ondernemer zélf

Pas op met pensioenregelingen

Alle rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst gaan bij een bedrijfsovername over op de nieuwe eigenaar. Daarom is de nieuwe eigenaar verplicht de bestaande arbeidsvoorwaarden na te komen. Een arbeidsvoorwaarde is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Ook een pensioentoezegging is een arbeidsvoorwaarde. Wat dit financieel voor gevolgen heeft voor u als nieuwe eigenaar hangt af van het soort pensioenregeling dat de medewerkers nu hebben en of u nu al zelf een pensioenregeling hebt.

Als u zelf al een pensioenregeling hebt, kunt u het personeel van het over te nemen bedrijf voor de toekomstige pensioenopbouw in uw eigen pensioenregeling onderbrengen. Alle pensioenrechten die dat personeel al heeft opgebouwd, blijven gewoon bestaan. U dient wel na te gaan of de oude eigenaar de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten al heeft betaald. Is dit niet zo dan kan de pensioenuitvoerder u daarvoor aanspreken.

Hebt u zelf nog geen pensioenregeling voor uw personeel? U dient dan de bestaande pensioenregeling voor het overgenomen personeel voort te zetten. Kijk dan goed naar de premielast die voor deze pensioenregeling geldt. Laat u zich hierbij goed informeren door een verzekeringsadviseur.

Let u ook op of voor al het personeel dezelfde pensioenregeling geldt of dat er voor bepaalde groepen een afwijkende afspraak geldt. Bijvoorbeeld voor hoger personeel of buitendienstmedewerkers die over een eventuele bonus pensioen kunnen opbouwen. Dit kan extra kosten voor u betekenen.

Wilt u meer weten? Uw verzekeringsadviseur kan u verder helpen.