Aandachtspunten bedrijfsovername

Aansprakelijkheid

Bij een bedrijfsovername neemt u niet alleen de lusten over, maar ook de lasten. De aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Aansprakelijk betekent dat u verantwoordelijk bent voor de schade die u veroorzaakt bij anderen. Als u aansprakelijk bent, moet u de schade ook betalen. Dit geldt soms ook voor de periode vóór de bedrijfsovername. Wat zijn de risico’s? En over welke aansprakelijkheden gaat het?

Contracten

Bij een bedrijfsovername hebt u een contractuele aansprakelijkheid. Dit betekent dat u de lopende contracten moet overnemen. Daarvoor moet u alle lopende contracten nalopen. Zijn alle verplichtingen wel nagekomen? Of misschien niet of onvoldoende of te laat? Alleen bij overmacht bent u niet aansprakelijkheid.

WA

Bij een bedrijfsovername neemt u ook de wettelijke aansprakelijkheid over. U bent verantwoordelijk voor schade die medewerkers van de onderneming veroorzaken. Maar nog belangrijker: als nieuwe eigenaar van het bedrijf (rechtsopvolger) bent u ook aansprakelijk voor schade die al is veroorzaakt voordat u eigenaar werd. Bijvoorbeeld door producten die al zijn geleverd. Of door bedrijfsongevallen of beroepsziekten die de vorige eigenaar had kunnen voorkomen.

Belasting en betalingen

Bij een bedrijfsovername neemt u ook de belasting- en betalingsverplichtingen over. Als u bijvoorbeeld een dochteronderneming van een moederbedrijf overneemt, kunt u soms verrast worden door de betalingsachterstanden van het moederbedrijf. U bent dan – als dochterbedrijf – ook aansprakelijk voor die betalingen. Op de balans van het dochterbedrijf staat die schuld niet altijd vermeld.

Voorzorgsmaatregelen

Gelukkig kunt u van tevoren maatregelen nemen om schadeclaims en vorderingen te voorkomen. Een vordering is een schuld die u moet betalen.

Wat kunt u doen:

  • Welke rechtsvorm kiest u? Dit bepaalt namelijk of men u persoonlijk aansprakelijk kan stellen. Persoonlijk aansprakelijk stellen betekent dat men uw privébezit kan claimen. Met een nv of bv kan dit minder dan met een eenmanszaak of vof. 
  • Een goede aansprakelijkheidsverzekering is zeer noodzakelijk. Zorg dat u een verzekering hebt die de risico’s van uw beroep of uw soort bedrijf verzekert. Meestal bieden verzekeraars speciale verzekeringen voor bedrijfstakken. Denk aan speciale verzekeringen voor watersportbedrijven of zorginstellingen. Soms kunt u ook de schade die is ontstaan vóór de ingangsdatum van de verzekering meeverzekeren. 
  • Ook door juiste algemene leveringsvoorwaarden op te stellen kunt u schade door aansprakelijkheid beperken.

Meer weten over: