Bedrijfsgroei

De risico's van groei

Drie onvermijdelijke risico's

Als een bedrijf groeit, liggen er altijd risico’s op de loer. Deze risico’s hebben te maken met:

  • de ondernemer zelf;
  • het personeel;
  • het bedrijf.

De ondernemer zelf

U kunt alles nog zo goed regelen in uw bedrijf, maar denk daarbij ook aan uzelf. Als ondernemer loopt u helaas óók risico’s. U kunt ziek worden of zelfs arbeidsongeschikt. Ook is het goed om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De meeste ondernemers vinden het belangrijk om de risico’s van arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid goed te regelen. Dit blijkt uit onderzoek onder 15.000 ondernemers. Want áls er iets misgaat, zorgt dat vaak voor een flinke kostenpost.

Het personeel

Hoe vindt u goed personeel? En hoe houdt u goed personeel vast? Dit kan door het bieden van aantrekkelijke extraatjes. Denk bijvoorbeeld aan een goed pensioen, kortingen op verzekeringen of een goede verzuimverzekering.

Het bedrijf

Iedere bedrijfstak heeft zijn eigen risico’s. Voor internetondernemers is het bijvoorbeeld belangrijk om hun computers en netwerken te verzekeren. Een bouwondernemer loopt het risico dat personeel arbeidsongeschikt raakt door het zware werk. Een goede verzekering is dan heel belangrijk. Voor de detailhandel is het verzekeren van elektronica in kassa’s of koelinstallaties van belang.

Wat vinden ondernemers de grootste risico's?

Snelst groeiende branches en verzekeringsrisico’s

ICT-dienstverlening

  • ICT-dienstverleners zijn minder goed verzekerd dan ondernemers in andere bedrijfstakken. ICT-bedrijven houden zich bezig met bijvoorbeeld computers, computerprogramma’s en netwerken.
  • De verzekeringen die ICT-dienstverleners het meest afsluiten zijn: brand, aansprakelijkheid en personenauto.
  • De verzekeringen die ICT-dienstverleners vaker afsluiten dan ondernemers in andere bedrijfstakken zijn: pensioen, WIA (arbeidsongeschiktheid), computer en elektronica en ziekteverzuim.

Detailhandel

  • Bedrijven in de detailhandel zijn beter verzekerd dan andere bedrijven.
  • De drie verzekeringen die bedrijven in de detailhandel het meest afsluiten zijn: brand, bedrijfsaansprakelijkheid en bedrijfsschade.
  • De verzekeringen die bedrijven in de detailhandel vaker afsluiten dan ondernemers in andere bedrijfstakken zijn: brand, motorrijtuigen en fraude en geld.