Bedrijf starten

Handige tools bij bedrijf starten

Risicoscan

Weet u welke risico’s uw bedrijf loopt? Met de Risicoscan zet u in enkele minuten de belangrijkste gevaren op een rij. Een onafhankelijk adviseur kan vervolgens een uitgebreidere risico-analyse voor u uitvoeren.

Premie berekenen AOV

Als u arbeidsongeschikt raakt, dan bent u vaak op uzelf aangewezen. U krijgt bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering van de overheid. Delta Lloyd heeft in veel gevallen voor u een passende oplossing.

Premie berekenen

Disclaimer 

Met de online tools (premie AOV en de Risicoscan) krijgt u een algemene indruk van de premie. Deze informatie is vrijblijvend: het is geen aanbod of advies. Het is ook geen financiële dienst van Delta Lloyd. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Wilt u precies weten wat uw premie is? Of wilt u een offerte? Vraag het aan uw verzekeringsadviseur.

Inhoud
De online tools (premie AOV en de Risicoscan) zijn gebaseerd op informatie die Delta Lloyd betrouwbaar vindt. Delta Lloyd is niet aansprakelijk als de informatie niet juist of niet volledig is. De tools zijn alleen bedoeld om u een algemene indruk te geven. De uitslagen van de tools zijn niet hetzelfde als een persoonlijk advies van een deskundige verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid
U kunt geen rechten ontlenen aan de uitslagen van de online tools. Dat wil zeggen dat Delta Lloyd niet kan garanderen dat de online tools alle risico's blootleggen die u al dan niet kunt verzekeren of al verzekerd hebt.

Delta Lloyd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die de ondernemer of de verzekeringsadviseur neemt op basis van de uitslagen van de tools.

Verantwoordelijkheid
Maakt u gebruik van de online tools? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt. U bent ook zelf verantwoordelijk voor wat u doet met de informatie uit de online tools.

Alleen de klant of de verzekeringsadviseur mag de online tools gebruiken. Zij mogen de informatie van de online tools niet aan anderen doorgeven, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De informatie uit de online tools mag niet worden overgenomen. Op de informatie uit de online tools geldt art.15 van de Auteurswet.

De klant of de verzekeringsadviseur is verplicht de aanwijzingen van Delta Lloyd voor het gebruik van de online tools op te volgen. Het Nederlands recht geldt voor de rechten en het gebruik van de online tools.