Bedrijf starten

Starten met personeel

Pensioen

Iedereen in Nederland krijgt AOW. Dit is het inkomen van de Nederlandse staat als u met pensioen gaat. Als werkgever kunt u uw personeel een pensioenregeling aanbieden. Dan sparen ze op een voordelige manier voor hun oude dag. Soms bent u verplicht om dit te doen. Bijvoorbeeld als het in een cao staat. Een cao is een arbeidsovereenkomst. Het zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers waar de werkgever zich aan moet houden. Soms zijn er afspraken gemaakt over een pensioenregeling per bedrijfstak. Dan moet u zich er ook aan houden.

Meer informatie:

Stichting Pensioenkijker  
Nieuwe Pensioenwet

Ziekte personeel

Hebt u personeel in dienst? Dan krijgt u te maken met belangrijke regels en plichten. U bent bijvoorbeeld verplicht het loon door te betalen als uw medewerker ziek is of een ongeval krijgt. Het is verstandig om dit te verzekeren. Ook als uw medewerker arbeidsongeschikt is, moet u loon doorbetalen. Bij de arbeidsongeschiktheidregeling kunt u ervoor kiezen om een eigen risico te nemen. De premie is dan lager. Het is dan wel belangrijk om dit risico te verzekeren.

Aansprakelijkheid

In elk bedrijf kan er iets misgaan. U kunt schade veroorzaken bij anderen tijdens uw werk. Als u aansprakelijk (verantwoordelijk) bent, kan dat flink in de papieren lopen. Ook uw personeel kan fouten maken en schade veroorzaken bij anderen. De risico’s van aansprakelijkheid kunt u beperken door:

  • het opstellen van algemene voorwaarden;
  • de juiste verzekeringen af te sluiten;
  • eventueel een rechtsvorm te kiezen waarmee u uw aansprakelijkheid beperkt.

Meer weten over aansprakelijkheid?