Container-trailer Aansprakelijkheidsverzekering

  • Schade aan containers van derden verzekerd
  • Dekking kosten vervangend materieel
  • Averij-grosse is meeverzekerd

Container-trailer Aansprakelijkheidsverzekering in het kort

Als ondernemer met een transportbedrijf gebruikt u regelmatig opleggers, aanhangwagens en containers van derden. Deze kunnen echter beschadigd raken. Meestal bent u hiervoor aansprakelijk. Met de containertrailer aansprakelijkheidsverzekering dekt u dit risico af.

Voor wie is de verzekering

Deze verzekering is bedoeld voor transportbedrijven die gebruik maken van container, trailers en opleggers van andere bedrijven. Het is een aanvulling op de Vrachtautoverzekering.

Wat is verzekerd

Deze verzekering dekt schade of verlies aan aanhangwagens, containers aan trailers. Schade door onder meer brand, verkeersongelukken of (poging tot) diefstal wordt gedekt. De schade wordt vergoed wanneer u een overeenkomst heeft met de eigenaar over de aansprakelijkheid voor schade.

De Container-trailer aansprakelijkheidsverzekering vergoedt verder:

  • kosten voor bewaking, vervoer en opslag lading bij schade;
  • kosten voor noodreparaties en huur vervangend materieel;
  • kosten gemaakt om de schade te beperken (bereddingskosten);
  • opruimingskosten;

Hoeveel kost de verzekering

De Container-trailer aansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de Vrachtautoverzekering. De premie van de Container-trailer Aansprakelijkheidsverzekering hangt af van het aantal opleggers of aanhangers en de waarde ervan.

Belangrijke documenten

Schade voorkomen

Bespaar met preventiemaatregelen. Voorkom brand, diefstal en andere schade.