Risico’s van elektriciteit

Soms kunnen kleine afwijkingen grote gevolgen hebben. Afwijkingen die u zelf niet direct ziet of herkent. Of afwijkingen die u wel ziet, maar waarvan u niet weet dat ze een risico vormen. Vaak zijn deze afwijkingen gemakkelijk te verhelpen. Met ElektraGarant weet u wat u daarvoor precies kunt doen.

Wat zijn de risico’s van het gebruik van elektriciteit?

Door een defect, ondeskundig installatiewerk, onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud kan overmatige warmteontwikkeling optreden in de elektrische installatie, in een snoer of in een stekker. Brandbare materialen in de buurt kunnen hierdoor in brand vliegen.

Een fout in de elektrische installatie kan ook leiden tot stroomuitval of persoonlijk letsel. Dit kan gebeuren als iemand direct in aanraking komt met elektriciteit.

Al deze risico’s kunnen een bedreiging zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Met ElektraGarant reduceert u dit risico aanzienlijk.

Meer weten?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Hebt u nog geen adviseur? Zoek een adviseur bij u in de buurt. Wilt u meer weten over risico's en welke maatregelen u kunt nemen voor uw bedrijf? Bekijk hier alle informatie over preventie.