Het inspectierapport en het herstel

Uiterlijk twee weken na de ElektraGarant inspectie ontvangt u een helder rapport van de bevindingen.

Inzicht in brandrisico’s met ElektraGarant

Met het inspectierapport krijgt u inzicht in:

• de risico’s van de elektrische installatie van uw bedrijf;
• de brandrisico’s van risicovolle elektrische apparaten en verlengsnoeren van uw bedrijf;
• de oorzaken van die risico’s;
• de maatregelen die u kunt nemen om afwijkingen te verhelpen.

Overzichtelijk inspectierapport en advies

Uiterlijk twee weken na de ElektraGarant keuring ontvangt u een helder inspectierapport. Daarin staan:

• foto’s van elke afwijking, zodat uw installateur die afwijkingen gemakkelijk kan vinden;
• omschrijvingen van het risico per afwijking, zo weet u waarom een afwijking een risico is;
• toelichting voor reparaties;
• de oorzaken van de afwijkingen, zo weet u of u er invloed op heeft of niet;
• adviezen om dezelfde soort gebreken in de toekomst te voorkomen.

Vervolgstappen

Het is van belang dat de geconstateerde afwijkingen binnen 3 maanden na dagtekening van het inspectierapport worden hersteld door een elektrotechnisch installatiebedrijf. Op deze manier vermindert u het risico van brand- en letselschade aanzienlijk. Ook voldoet u dan aan de voorwaarden die Delta Lloyd stelt aan de periodieke inspectie van elektrische installaties.

In het rapport zit ook een herstelverklaring. Het elektrotechnisch installatiebedrijf dat de gebreken gerepareerd heeft, ondertekent die verklaring.

U stuurt de herstelverklaring naar het Expertise Service Center van Delta Lloyd via to_expert@deltalloyd.nl U hebt nu de zekerheid van ElektraGarant.