Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers

 • Schade door ingehuurd werkmaterieel valt onder de dekking
 • Heiwerken meeverzekerd
 • Uw onderaannemers zijn meeverzekerd

Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers in het kort

Het kan gebeuren dat uw bedrijf of onderaannemer een schade veroorzaakt. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Met de aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, verzekert u zich tegen de gevolgen van schadeclaims van derden.

Voor wie is de verzekering

Deze verzekering is geschikt voor aannemersbedrijven.

Wat is verzekerd

De Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers is een volledige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) toegespitst op de behoeften van aannemersbedrijven. Naast de standaard dekking die een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt, bent u verzekerd voor:

 • schade door heien;
 • schade door ingehuurd werkmaterieel;
 • schade waarvoor u aansprakelijk bent, uitsluitend op grond van: 
  • een vrijwaringsbeding in bestekken;
  • gedeponeerde standaardvoorwaarden; 
  • andere in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden.
 • brandschade aan bestaande eigendommen van uw opdrachtgever die aan u ter bewerking of behandeling zijn toevertrouwd.

Aanvullende dekkingen

 • uitbreiding de polis met andere partijen zoals de opdrachtgever, onderaannemers, installateurs, architecten, adviseurs en constructeurs;
 • uit- en inbouwkostendekking tot € 150.000,- per aanspraak (maximaal tot € 300.000,- per verzekeringsjaar);
 • bedrijfsschade van derden (niet zijnde de opdrachtgever) tot maximaal € 100.000,- per aanspraak (maximaal tot € 200.000,- per verzekeringsjaar).

Wat kost de verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers stemmen we af op uw individuele wensen en eisen. U kunt de Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers (AVB) in veel gevallen voordelig afsluiten als onderdeel van Het Ondernemerspakket. Als uw wensen en de omvang van uw bedrijf daarom vragen, bieden wij u een maatwerkverzekering. Een onafhankelijke verzekeringsadviseur kan de premie voor u berekenen.

Belangrijke documenten

Schade voorkomen

Bespaar met preventiemaatregelen. Voorkom brand, diefstal en andere schade.