Verzekerde risico's overige Overheid & Onderwijs instellingen

Voor werknemers met een bestaande WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs biedt de verzekering drie inkomensrisico’s bij arbeidongeschiktheid.

Dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80 procent)? Dan vult de dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uw WIA uitkering aan tot minimaal 70 procent van uw verzekerde loon.

Dekking Volledige arbeidsongeschiktheid

Bent u volledig arbeidsongeschikt (80-100 procent)? Dan biedt de dekking Volledige arbeidsongeschiktheid een uitkering van 10 procent op uw inkomen.

Dekking Min 35% arbeidsongeschiktheid

Bent u 35 procent of minder arbeidsongeschikt? Dan biedt de dekking Min 35% arbeidsongeschiktheid een uitkering van 80 procent van het verschil tussen uw laatst verdiende loon en het loon dat u verdient bij arbeidsongeschiktheid gedurende 10 jaar. Deze aanvulling geldt alleen voor het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Overzicht dekkingen

Dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Volledige arbeidsongeschiktheid Min 35% arbeidsongeschiktheid
Aanvulling Tot minimaal 70 procent van uw verzekerde inkomen

Extra aanvulling tot 80 procent als u minimaal de helft van uw restverdiencapaciteit verdient
10 procent van het verzekerde loon Van 80% van het verschil tussen het verzekerde loon en het loon dat wordt verdiend bij arbeidsongeschiktheid
Aanvulling op WGA uitkering en eventuele aanvulling vanuit Pensioenfonds ABP WGA of IVA uitkering Verzekerd loon
Maximale uitkering € 100.000,- per jaar € 100.000,- per jaar € 100.000,- per jaar
Duur uitkering Tot AOW-leeftijd met een maximum van 68 jaar Tot AOW-leeftijd met een maximum van 68 jaar 10 jaar tot maximaal de AOW leeftijd met een maximum van 68 jaar
Indexering WIA index of gelijkblijvend WIA index of gelijkblijvend WIA index of gelijkblijvend

Meer informatie over de dekkingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Wat kost deze verzekering?

Voor deze verzekering betaalt u premie. De hoogte van de premie hangt af van uw persoonlijke situatie en de dekkingen die u hebt gekozen. U vindt uw huidige premie terug op uw polisblad.

Het bedrag dat u betaalt aan premie is fiscaal aftrekbaar. U betaalt er geen loonbelasting over. De uitkering is wel fiscaal belast.

Wilt u uw dekkingen uitbreiden? Dan is het aanvragen hiervan gratis. Lees meer hierover in ons dienstverleningsdocument. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. Wilt u precies weten wat u betaalt? Vraag een prijsopgave bij Team Acceptatie via telefoonnummer (020) 594 37 60 of stuur een e-mail naar wiaoverheidonderwijs@deltalloyd.nl.

Wilt u uw dekking uitbreiden?

Wilt u dekkingen bijsluiten? Dit kunt u dit doen met advies of zonder advies van een verzekeringsadviseur. Voor advies kunt u terecht bij een verzekeringsadviseur. Advies vragen aan een adviseur kan geld kosten. Delta Lloyd geeft u geen advies. Wilt u dit doen zonder advies? Dan moet u eerst een kennis- en ervaringstoets doen. De toets stelt uw vragen over de verzekering en de risico’s hiervan. En is bedoeld om te kijken of u voldoende bewust bent van de risico’s en de gevolgen voor uw eigen financiële situatie als u arbeidsongeschikt bent. De uitkomst van de toets kan u helpen bij de inschatting of het wel of niet verstandig is om de dekkingen uit te breiden zonder advies. Als u niet slaagt voor de kennis- en ervaringstoets of u twijfelt over uw kennis, dan raadt Delta Lloyd u aan om advies te vragen bij een verzekeringsadviseur. Delta Lloyd neemt uw aanvraag dan niet in behandeling.

Wat moet u verder weten?

  • Bent u ziek of arbeidsongeschikt? Dan kunt u uw bestaande dekking niet uitbreiden.
  • De maximale uitkering is €100.000,- euro per jaar.
  • Bij het aanvragen van een nieuwe dekking vragen wij om een verklaring over uw gezondheid. Hoe wij uw aanvraag beoordelen leest u in de brochure.

Veranderingen in uw leven

Bij veranderingen in uw leven, zoals een andere baan, een ander salaris, is het belangrijk dat u kijkt wat dit betekent voor uw verzekering. Het kan zijn dat uw verzekering niet meer passend is. Als u door verandering van werkgever niet meer bent aangesloten bij het ABP, eindigt uw verzekering. Denk er dan over na of u een andere aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebt.

Belangrijke documenten