WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

  • Goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid
  • Minimaal 70%van het verzekerde loon
  • Aansluiting op de pensioenregeling van het ABP

Voor wie?

De WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs is bedoeld voor:

  • alle werknemers die in dienst zijn bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
  • werknemers met een bestaande WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs die in dienst zijn bij een andere Overheid & Onderwijs instelling.

Wat is het?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kan uw inkomen fors dalen. U kunt in dat geval mogelijk een WIA-uitkering krijgen van UWV en eventueel een aanvulling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Toch zijn deze uitkeringen samen niet altijd hoog genoeg om uw uitgaven te dekken. De kans bestaat zelfs dat u terugvalt tot onder het sociaal minimum. De WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs vult uw inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt uw inkomen als u door arbeidsongeschiktheid minder of niet kunt werken. De WIA kent twee regelingen, ieder met zijn eigen uitkeringen:

  • Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA), voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn;
  • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), voor werknemers die gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Wilt u meer weten over de WIA? Kijk dan op wat is wia?

Welke risico’s zijn verzekerd?