Individuele WIA Werknemersverzekering

Welke uitkering krijgt u?

WGA Gat uitkering (Rubriek A)

  • Bent u 35 – 80 procent arbeidsongeschikt? Krijgt u vanuit de WIA een WGA-vervolguitkering? Dan vullen wij aan tot maximaal 70 procent van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Maar alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. De hoogte waarover wij de uitkering betalen is gemaximeerd op het maximum dagloon (€53.706 euro op jaarbasis in 2017).

WIA Excedent (Rubriek C)

  • Bent u volledig arbeidsongeschikt en krijgt u vanuit de WIA een IVA-uitkering? En verdiende u meer dan het maximum dagloon? Dan krijgt u 70, 75 of 80 procent van uw loon min 75 procent  van het maximum dagloon als aanvulling op uw IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. U krijgt een IVA-uitkering als u 80 procent duurzaam arbeidsongeschikt bent. Duurzaam betekent dat de kans op herstel erg klein is.
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt of volledig arbeidsongeschikt en krijgt u vanuit de WIA een WGA-uitkering? En verdient u meer dan het maximum dagloon? Dan krijgt u een aanvulling op uw WGA-uitkering van 70, 75 of 80 procent van uw loon min 70 procent van het maximum dagloon, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. U krijgt een WGA-uitkering als u 35 procent of meer en niet duurzaam arbeidsongeschikt ben.
  • De maximale uitkering is 100.000 euro per jaar.


Met behulp van de WIA rekentool kunt u een indicatie krijgen van de uitkering die u ontvangt als u meer dan 35 procent arbeidsongeschikt bent en meer verdient dan het maximum dagloon.


Wanneer krijgt u geen uitkering?

U krijgt geen uitkering als u:

  • geen recht meer hebt op een WGA- of IVA-uitkering;
  • arbeidsongeschikt bent op het moment dat de verzekering ingaat;
  • de eindleeftijd hebt bereikt.

In een aantal gevallen krijgt u geen uitkering als u arbeidsongeschikt bent. Dit kan te maken hebben met de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Ook keren wij niet uit als u de verplichtingen uit deze verzekering niet nakomt. Verder gelden er een aantal algemene uitsluitingen, bijvoorbeeld bij schade door oorlog, gewelddadige demonstraties en atoomkernreacties. Lees hierover meer in de polisvoorwaarden.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?