Individuele WIA Werknemersverzekering

WIA verzekering

Wat is het?

Wie arbeidsongeschikt wordt, krijgt slechts een beperkte WIA uitkering. Heeft uw werkgever geen verzekering om de inkomensterugval voor u op te vangen? De Individuele WIA werknemersverzekering zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA uitkeringen.

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt uw inkomen als u na twee jaar ziekte minder of niet kunt werken. Bent u twee jaar ziek? Dan stopt de loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever. U kunt dan via UWV een WIA-uitkering krijgen als u 35 procent of meer arbeidsongeschikt bent. Een WIA-uitkering is echter niet altijd genoeg om uw uitgaven te kunnen blijven doen. De kans bestaat dat u terugvalt tot onder bijstandsniveau.

Voor wie?

Deze verzekering is voor werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon (€54.614,- euro op jaarbasis per 1 januari 2018). Het maximum dagloon is de maximale grens waarover een WIA-uitkering wordt berekend. Verdient u meer dan het maximum dagloon? Dan kan uw inkomen door arbeidsongeschiktheid fors dalen.