Individuele WIA Werknemersverzekering

Wat verzekeren we?

De Individuele WIA werknemersverzekering  verzekert twee belangrijke risico’s die bij arbeidongeschiktheid kunnen optreden.

WGA Gat (Rubriek A)

Bent u tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt? Dan stelt UWV vast hoeveel u nog met werken kunt verdienen en weke uitkering u krijgt. Bent u bijvoorbeeld 50 procent arbeidsongeschikt? Dan kunt u volgens UWV nog 50 procent van uw inkomen verdienen. Dit noemt UWV uw restverdiencapaciteit. Verdient u in de praktijk minder dan de helft van uw restverdiencapaciteit? Dan krijgt u vanuit de WIA de zeer lage WGA-vervolguitkering. Deze uitkering is slechts een percentage van het minimum loon. Met de WGA Gat dekking krijgt u een aanvulling op de WGA-vervolguitkering. Deze dekking noemen wij Rubriek A. Deze Rubriek kan alleen in combinatie met Rubriek C (WIA Excedent) worden gesloten.

WIA Excedent (Rubriek C)

Bent u meer dan 35 procent arbeidsongeschikt? En verdiende u meer dan het maximum dagloon waarover een WIA-uitkering wordt berekend (€54.614,- op jaarbasis per 1 januari 2018)? Dan krijgt u geen hogere WIA-uitkering dan een percentage van het maximum dagloon. Met de WIA Excedent krijgt u een aanvulling op het loon dat u meer verdiende dan het maximum dagloon.