Wat is WIA?

WIA staat voor Wet werk inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt uw inkomen als u na twee jaar ziekte minder of niet kunt werken.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

In ons privacy statement leest u waarom wij cookies gebruiken. Cookies helpen Delta Lloyd om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen.

Als u op akkoord klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Hierna kunt u gebruik maken van alle onderdelen van deze website.

Bent u twee jaar ziek? Dan kunt u via UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) een WIA-uitkering krijgen als u 35 procent of meer arbeidsongeschikt bent. U kunt dan minder dan 65 procent van uw inkomen verdienen.

Wanneer kan ik een WIA-uitkering aanvragen?

U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u bijna twee jaar ziek bent. Uiterlijk in de 91e week van ziekte moet u de WIA-aanvraag indienen bij UWV. Doet u dit niet? Dan kunt u zonder inkomen te komen zitten. Na twee jaar ziekte stopt namelijk de verplichting van uw werkgever om uw loon door te betalen. Hebt u geen werkgever (meer). Dan krijgt u mogelijk een ziektewetuitkering. Ook deze uitkering stopt na twee jaar ziekte.


Vervroegde WIA-uitkering
Is het al eerder duidelijk dat u helemaal niet meer kan werken? Ook niet in de toekomst? Dan kunt u na drie weken ziekte een vervroegde WIA-uitkering aanvragen. Na 68 weken is het niet meer mogelijk om deze vervroegde uitkering aan te vragen.

Meer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering vindt u op uwv.nl.

Welke uitkering krijg ik vanuit de WIA?

Kunt u na twee jaar ziekte minder of niet volledig werken? Dan wordt u gekeurd door UWV. UWV beoordeelt op basis van uw medisch dossier welk werk u nog kunt doen. En hoeveel u daarmee nog kunt verdienen. Hoeveel u terugvalt in inkomen, wordt uitgedrukt in een percentage. En dit percentage bepaalt dan voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en welke uitkering u krijgt.

Er kunnen vier uitkomsten zijn:

  1. U bent minder dan 35 procent arbeidsongeschikt. U krijgt dan geen uitkering 
  2. U bent tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt. U krijgt dan een WGA-uitkering.
    WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
  3. U bent tussen de 80 en 100 procent arbeidsongeschikt maar u kunt in de toekomst nog wel weer werken. U krijgt dan ook een WGA-uitkering
  4. U bent tussen de 80 en 100 procent arbeidsongeschikt maar de kans is klein dat u in de toekomst nog weer kunt werken. U krijgt dan een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Hoe hoog is mijn inkomen met een WIA-uitkering?

Lees meer over hoe hoog een WIA-uitkering is of bekijk het WIA filmpje “Hoe hoog is een WIA-uitkering”.